Indragning av adrenalinpenna

Nyhet 2017-03-16

En tillverkningssats av EpiPen, 300 mikrogram, med batchnummer LOT 5FA665P och utgångsdatum 03-2017 dras in.

Indragningen beror på att det finns en liten risk att utlösningsmekanismen för vissa pennor i den aktuella tillverkningssatsen inte fungerar, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Alla förpackningar med pennan från den aktuella tillverkningssatsen ska lämnas till närmaste apotek för utbyte. 

Patienter som redan använt adrenalinpennan med tillverkningssats 5FA665P, där autoinjektorn har löst ut, har ingen anledning till oro.

EpiPen innehåller adrenalin och används vid akutbehandling av allvarlig allergisk reaktion. 


Elin Jerremalm Källa
 1. Läkemedelsverket. Indragning av EpiPen 300 mikrogram adrenalinpennor med batchnummer 5FA665P. Nyhet 2017-03-16

Uppdaterad: 2017-03-16

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Antibiotikaresistens i fokus

  Imorgon, den 18 november, är det den europeiska antibiotikadagen. Hjälp till att påminna alla om vikten av att vi handskas varsamt med våra antibiotika. 

  2017-11-17
 • Brist på bupivakain för injektion

  Just nu finns endast ett fåtal förpackningar av Marcain injektionsvätska som innehåller bupivakain 5 mg/ml, 5x20 ml att tillgå. Produkten beräknas återkomma i januari.

  2017-11-16