Indragning av adrenalinpenna

Nyhet 2017-03-16

En tillverkningssats av EpiPen, 300 mikrogram, med batchnummer LOT 5FA665P och utgångsdatum 03-2017 dras in.

Indragningen beror på att det finns en liten risk att utlösningsmekanismen för vissa pennor i den aktuella tillverkningssatsen inte fungerar, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Alla förpackningar med pennan från den aktuella tillverkningssatsen ska lämnas till närmaste apotek för utbyte. 

Patienter som redan använt adrenalinpennan med tillverkningssats 5FA665P, där autoinjektorn har löst ut, har ingen anledning till oro.

EpiPen innehåller adrenalin och används vid akutbehandling av allvarlig allergisk reaktion. 


Elin Jerremalm Källa
 1. Läkemedelsverket. Indragning av EpiPen 300 mikrogram adrenalinpennor med batchnummer 5FA665P. Nyhet 2017-03-16

Uppdaterad: 2017-03-16

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Veckans tips vecka 29

  I Janusmed riskprofil signaleras till exempel om patienten har flera läkemedel med antikolinerga effekter eller flera läkemedel som ökar blödningsbenägenheten. Tjänsten är tillgänglig för användare inom Stockholms läns landsting som är anslutna till SLL-net.

  2017-07-17
 • Toxiska och allergiska reaktioner på ljus och läkemedel i förening

  Under den ljusare årstiden ökar risken för fototoxiska och fotoallergiska hudreaktioner på solljus i samband med användning av vissa läkemedel.

  2017-07-13