Jämlik hälsa i nya numret av Evidens

Nyhet 2017-04-24

Jämlik hälsa i nya numret av Evidens

Hälsan är inte jämlikt fördelad, men vården kan kompensera för det. Med prioriteringar kan läkemedelsanvändningen bli mer jämlik.

Prioriteringar i vården är svåra och kommer lätt i konflikt med vårdens fokus på att hjälpa den enskilda patienten. Men att prioritera är en etisk nödvändighet. För den som aldrig säger nej, minskar möjligheten att säga ja till den patient som är mest angelägen att hjälpa.

Det säger Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik och ledamot i rådet för nya terapier, NT-rådet. I nya numret av Evidens beskriver han hur den etiska plattformen kan användas för att göra prioriteringar i praktiken.

Livsvillkor som utbildningsnivå, inkomst, bostadsort och socialt nätverk lägger grunden för hur vi mår. Jämlik hälsa förutsätter att vården arbetar normkritiskt och förvissar sig om patientens hälsolitteracitet, menar Margareta Kristenson, överläkare och professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap. Hon är också ledamot i Kommissionen för jämlik hälsa som snart kommer med sin rapport. Ta del av några av hennes förslag till förändringar av vården i Evidens.

Hur jämlik är vården av cancer, psoriasis eller diabetes? Vi har tittat på några exempel. Dessutom ett reportage från Pelarbackens vårdcentral som arbetar uppsökande med vård av personer i hemlöshet.

Läs Evidens från Stockholms läns läkemedelskommitté. Du hittar den här.

Evidens nr 2, 2017. Tema Jämlik hälsa, vård och läkemedelsbehandling.

Foto: Lars Ardarve


Karin Nordin

Uppdaterad: 2017-04-24

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Retapamulin (Altargo) slut på svenska marknaden

    Sedan tidigare har tillverkningen av retapamulinsalva (Altargo) som används vid svinkoppor upphört och under sommaren 2018 har lagret tagit slut på den svenska marknaden.

    2018-09-21
  • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

    TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

    2018-09-18