Janusmed – nytt namn för kunskapsstöden

Nyhet 2017-03-28

Janusmed – nytt namn för kunskapsstöden

Stockholms läns landstings kunskaps- och beslutsstöd har nu ett gemensamt samlingsnamn för att tydligare visa att stöden för säkrare läkemedelsanvändning kompletterar varandra och har samma avsändare; Janusmed. Samtidigt med det nya namnet lanseras det nya kunskapsstödet Janusmed riskprofil.

Landstinget tillhandahåller sedan flera år besluts/kunskapsstöd för säkrare läkemedelsanvändning. Eftersom utvecklingen har skett över ett drygt decennium har de benämnts olika, vilket lett till otydlighet och oklarheter. Det nya samlingsnamnet Janusmed är baserat på det för användarna välkända namnet Janus. Kunskaps- och beslutsstöden heter Janusmed plus ett ord som beskriver ur vilken synvinkel de innehåller information kring läkemedel, till exempel Janusmed interaktioner. Janusmed integrerad är det nya namnet för beslutsstödet Janusfönster som integreras i journalsystem.

Nytt kunskapsstöd – Janusmed riskprofil

Janusmed riskprofil är ett nytt kunskapsstöd som kompletterar Janusmed interaktioner. Kunskapsstödet kontrollerar om det finns risk för vissa vanliga eller potentiellt allvarliga biverkningar på grund av förstärkta effekter vid samtidig behandling med flera läkemedel.

Kunskapsstödet Janusmed riskprofil är endast tillgängligt för användare inom Stockholms läns landsting som är anslutna till SLL-net. Det finns tillgängligt både integrerat i journalsystem och på webben.

Sökning i Janusmed riskprofil sker samtidigt med sökning i Janusmed interaktioner. Knappen Riskprofil signalerar om det finns en ökad risk för någon av de farmakologiska effekter som kunskapsstödet uppmärksammar. Signal om ökad risk anges i en tregradig skala.

Kunskaps- och beslutsstödens nya namn

 • Janusmed interaktioner (Sfinx interaktionstjänst)
 • Janusmed riskprofil (projektnamn Pharao)
 • Janusmed fosterpåverkan (Läkemedel och fosterpåverkan)
 • Janusmed amning (Läkemedel och amning)
 • Janusmed njurfunktion (NjuRen)
 • Janusmed kön & genus (Kön, genus och läkemedel) bara tillgänglig via webben
 • Janusmed biverkning (Biverkning) bara tillgänglig via Janusmed integrerad
 • Janusmed äldre (Äldre) bara tillgänglig via Janusmed integrerad
 • Janusmed integrerad (Janusfönster) beslutsstöd för integration i journalsystem


Mer information

Läs mer på www.vårdgivarguiden.se/janusmed eller mejla till e-tjanster@sll.se.


Uppdaterad: 2017-03-28

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

  TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

  2018-09-18
 • Klokt råd 2018: Lär patienten att inhalera rätt

  Vården ska säkerställa att patienten kan inhalera rätt så att behandlingen ger avsedd effekt. Det är också viktigt att följa upp patientens inhalationsteknik vid återbesök. 

  2018-09-17