Kalium för infusion finns inte tillgängligt

Nyhet 2017-10-11

Uppdatering 2018-02-20: Addex Kalium beräknas finnas tillgänglig i slutet av veckan.

Addex-Kalium finns för närvarande inte att beställa. 

Addens-Kaliumklorid är förstahandspreparat vid kaliumbrist. Addens-Kaliumklorid är upphandlad vara. Addex-Kalium är andrahandpreparat och finns för närvarande inte att tillgå.

Addex-Kalium används vid kaliumbrist och pågående kaliumförluster.

Ansvarig läkare får vid behov ta ställning till alternativ behandling.


Elin Jerremalm

Uppdaterad: 2017-10-11

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Var snabb med behandling vid gikt

    Tidningen Evidens: Patienter med gikt och en eller flera riskfaktorer bör få förebyggande behandling tidigt i förloppet. Målet är att undvika kronisk gikt och ledskador.

    2018-06-20
  • Stöd vid osteoporosbehandling

    Nu finns ett informationsmaterial om osteonekros och atypisk femurfraktur som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab.

    2018-06-19