Magnesiumsulfat för infusion finns inte tillgängligt

Nyhet 2017-02-02

Uppdatering 2017-05-30: Ersättningsprodukt för Addex Kalium från Finland finns att beställa i början av juni. Varunummer för beställning från ApoEx Stockholm är 429910, 20x10 ml plastampuller. Svenska förpackningar av Addex-Magnesium och Addex-Kalium beräknas komma under hösten.

Addex-Magnesium och Addex-Kalium finns för närvarande inte att beställa. 

Extemporeberedd magnesiumsulfatlösning kan beställas från Apoteket produktion & laboratorier, APL. APL tillverkar regelbundet Magnesiumsulfat APL inj, 123 mg/ml (0,5 mmol/ml, pH 5–7), 35 ml.

Det finns också ett alternativt läkemedel på licens från Italien. Licenspreparatet kostar cirka 225 kr för 5x10 ml ampuller. 

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Magnesio Solfato S.A.L.F. 2,5 g/10 ml
Läkemedelsform: koncentrat till infusion
Varunummer: 765112
Läkemedelsstyrka: 2,5 g/10 ml (motsvarande 1 mmol/ml)
Tillståndsinnehavare: S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico
Land: Italien 

 

Addens-Kaliumklorid är förstahandspreparat vid kaliumbrist. Addens-Kaliumklorid är upphandlad vara och finns tillgänglig. Addex-Kalium är andrahandpreparat och finns för närvarande inte att tillgå.

Addex-Magnesium används vid magnesiumbrist och pågående magnesiumförluster och som magnesiumtillsats vid vätsketerapi eller fullständig intravenös nutrition. Addex-Kalium används vid kaliumbrist och pågående kaliumförluster.

Ansvarig läkare får vid behov ta ställning till alternativ behandling.


Elin Jerremalm Källa

Uppdaterad: 2017-02-02

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se

Licensansökan

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo