Magnesiumsulfat för infusion finns inte tillgängligt

Nyhet 2017-02-02

Uppdatering 2018-02-08: Svenska förpackningar av Addex-Magnesium finns tillgängliga.

Addex-Magnesium finns för närvarande inte att beställa. 

Extemporeberedd magnesiumsulfatlösning kan beställas från Apoteket produktion & laboratorier, APL. APL tillverkar regelbundet Magnesiumsulfat APL inj, 123 mg/ml (0,5 mmol/ml, pH 5–7), 35 ml.

Det finns också ett alternativt läkemedel på licens från Italien. Licenspreparatet kostar cirka 225 kr för 5x10 ml ampuller. 

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Magnesio Solfato S.A.L.F. 2,5 g/10 ml
Läkemedelsform: koncentrat till infusion
Varunummer: 765112
Läkemedelsstyrka: 2,5 g/10 ml (motsvarande 1 mmol/ml)
Tillståndsinnehavare: S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico
Land: Italien 

 

Addex-Magnesium används vid magnesiumbrist och pågående magnesiumförluster och som magnesiumtillsats vid vätsketerapi eller fullständig intravenös nutrition. 

Ansvarig läkare får vid behov ta ställning till alternativ behandling.


Elin Jerremalm Källa

Uppdaterad: 2017-02-02

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo