Magnesiumsulfat för infusion finns inte tillgängligt

Nyhet 2017-02-02

Uppdatering 2017-10-11: Ersättningsprodukt för Addex Kalium från Finland finns inte att tillgå just nu. Beräknas preliminärt komma vecka 41–42. Varunummer för beställning från ApoEx Stockholm är 429910, 20x10 ml plastampuller. Svenska förpackningar av Addex-Magnesium beräknas komma vecka 50 och av Addex-Kalium vecka 47.

Addex-Magnesium och Addex-Kalium finns för närvarande inte att beställa. 

Extemporeberedd magnesiumsulfatlösning kan beställas från Apoteket produktion & laboratorier, APL. APL tillverkar regelbundet Magnesiumsulfat APL inj, 123 mg/ml (0,5 mmol/ml, pH 5–7), 35 ml.

Det finns också ett alternativt läkemedel på licens från Italien. Licenspreparatet kostar cirka 225 kr för 5x10 ml ampuller. 

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Magnesio Solfato S.A.L.F. 2,5 g/10 ml
Läkemedelsform: koncentrat till infusion
Varunummer: 765112
Läkemedelsstyrka: 2,5 g/10 ml (motsvarande 1 mmol/ml)
Tillståndsinnehavare: S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico
Land: Italien 

 

Addens-Kaliumklorid är förstahandspreparat vid kaliumbrist. Addens-Kaliumklorid är upphandlad vara och finns tillgänglig. Addex-Kalium är andrahandpreparat och finns för närvarande inte att tillgå.

Addex-Magnesium används vid magnesiumbrist och pågående magnesiumförluster och som magnesiumtillsats vid vätsketerapi eller fullständig intravenös nutrition. Addex-Kalium används vid kaliumbrist och pågående kaliumförluster.

Ansvarig läkare får vid behov ta ställning till alternativ behandling.


Elin Jerremalm Källa

Uppdaterad: 2017-02-02

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Licensansökan

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Patientbroschyr om glaukom

    Beställ patientbroschyren om glaukom och dela ut den. Broschyren är framtagen av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för ögonsjukdomar.

    2017-10-20
  • Många cancerläkemedel godkända på surrogatmått

    För de cancerläkemedel som godkändes av EMA 2009–2013 hade förlängd överlevnad eller förbättrad livskvalitet bara visats vid hälften av indikationerna efter tre till åtta års uppföljning.

    2017-10-19