Många kräver stor behandlingsvinst för att ta preventiv hjärtmedicin

Nyhet 2017-05-23

Många kräver stor behandlingsvinst för att ta preventiv hjärtmedicin

Knappt hälften kunde tänka sig att ta ett dagligt preventivt hjärt-kärlläkemedel som förlängde livet med mindre än åtta månader och två tredjedelar kunde ta läkemedlet om det förlängde livet med åtta månader eller mer.

I en systematisk översiktsartikel undersöktes hur stor riskreduktion som krävdes för att motivera personer till dagligt intag av ett preventivt hjärt-kärlläkemedel. Totalt inkluderades 22 studier med sammanlagt nästan 18 000 deltagare. Behandlingsvinsten uttrycktes antingen som förlängd överlevnad (sex studier), absolut riskreduktion (tolv studier) eller number needed to treat, NNT (fjorton studier). Studierna skedde antingen i en hypotetisk eller i en verklig situation. Biverkningarna av behandlingen presenterades som milda eller obefintliga i de flesta av studierna.

I medeltal 48 procent (39 %–54 %) av deltagarna kunde tänka sig att ta ett läkemedel om det förlängde livet med mindre än åtta månader och 64 procent (56 %–73 %) om det förlängde livet med åtta månader eller mer.

En absolut kardiovaskulär riskreduktion på mindre än 3 procent över en femårsperiod skulle motivera 54 procent (42 %–72 %) att ta läkemedlet och en absolut riskreduktion på 3 procent eller mer skulle motivera 77 procent (50 %–89 %).

Ett NNT större än 30 över en femårsperiod kunde få i medeltal 60 procent (31 %–81 %) att ta medicinen och NNT=30 eller mindre kunde få 71 procent (46 %–87 %) att ta läkemedlet.

Enligt ett par studier var det större chans att studiedeltagaren accepterade att ta läkemedlet när riskreduktionen presenterades som en säker kort fördröjning av en hjärtattack än om det presenterades som en osäker sannolikhet till lång fördröjning av hjärtattacken.

Enligt några andra studier var patienter som tidigare råkat ut för kardiovaskulär händelse, patienter med högt blodtryck eller de som tyckte att de hade sämre hälsa mer benägna att ta ett preventivt hjärt-kärlläkemedel.

Studieförfattarna rekommenderar att olika riktlinjer ska ta större hänsyn till patienternas perspektiv och helst inkludera verktyg som underlättar delat beslutsfattande, shared decision making, i mötet med patienten.


Elin Jerremalm Källa
 1. Albarqouni L, Doust J, Glasziou P. Patient preferences for cardiovascular preventive medication: a systematic review. Heart. 2017 May 13. pii: heartjnl-2017-311244. PubMed

Uppdaterad: 2017-05-23

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Veckans tips vecka 29

  Bli Antibiotikasmart! Webbutbildningen är uppdaterad med ny tandvårdsdel.

  2018-07-16
 • Läkemedel med leveransproblem

  Uppdaterad information för läkemedel som restar, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara.

  2018-07-10