Ofta fel om nytta och risk med behandling

Nyhet 2017-02-28

Ofta fel om nytta och risk med behandling

Läkare överskattade ofta nyttan och underskattade ofta risken med en behandling eller undersökning, enligt en sammanställning av studier på området.

I sammanställningen inkluderades 48 studier från 17 olika länder med över 13 000 läkare.

Nyttan av en behandling överskattades i 7 fall av 22 och underskattades i 2 av 22 fall. I 3 av 28 fall bedömdes nyttan korrekt: strokerisk vid behandling med acetylsalicylsyra, kardiovaskulär riskreduktion med statiner och minskning av bröstcancermortalitet vid mammografiscreening.

Av 69 interventioner där riskerna bedömdes uppskattade majoriteten av läkarna riskerna rätt i 9 av fallen. I 20 av 58 fall underskattades riskerna med en intervention och i 3 av 58 fall överskattades riskerna.

Exempel på ytterligare studerade interventioner:

 • antibiotika vid akuta luftvägsinfektioner
  nästan hälften överskattade riskerna med att inte förskriva antibiotika
 • psoriasis-behandling
  hudläkares uppfattning om nytta och risker med systemisk behandling var väldigt varierande
 • hormonbehandling vid klimakteriet
  överskattning av både nytta och risker

Författarna drar slutsatsen att läkarens uppfattning om behandlingens effekter kan påverka patientens behandling och att patientens möjlighet att fatta välgrundade beslut om sin behandling blir sämre om patienten inte får rätt information om nytta och risker. Ett sätt att underlätta delat beslutsfattande är genom så kallade Patient decision aids, se exempel nedan.


Elin Jerremalm Källa
 1. Hoffmann TC, Del Mar C. Clinicians’ Expectations of the Benefits and Harms of Treatments, Screening, and Tests: A Systematic Review. JAMA Intern Med. 2017; doi: 10.1001/jamainternmed.2016.8254. PubMed

 2. National institute for health and care excellence, NICE. Taking a statin to reduce the risk of coronary heart disease and stroke. Patient decision aid

Uppdaterad: 2017-02-28

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Var snabb med behandling vid gikt

  Tidningen Evidens: Patienter med gikt och en eller flera riskfaktorer bör få förebyggande behandling tidigt i förloppet. Målet är att undvika kronisk gikt och ledskador.

  2018-06-20
 • Stöd vid osteoporosbehandling

  Nu finns ett informationsmaterial om osteonekros och atypisk femurfraktur som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab.

  2018-06-19