Ofta fel om nytta och risk med behandling

Nyhet 2017-02-28

Ofta fel om nytta och risk med behandling

Läkare överskattade ofta nyttan och underskattade ofta risken med en behandling eller undersökning, enligt en sammanställning av studier på området.

I sammanställningen inkluderades 48 studier från 17 olika länder med över 13 000 läkare.

Nyttan av en behandling överskattades i 7 fall av 22 och underskattades i 2 av 22 fall. I 3 av 28 fall bedömdes nyttan korrekt: strokerisk vid behandling med acetylsalicylsyra, kardiovaskulär riskreduktion med statiner och minskning av bröstcancermortalitet vid mammografiscreening.

Av 69 interventioner där riskerna bedömdes uppskattade majoriteten av läkarna riskerna rätt i 9 av fallen. I 20 av 58 fall underskattades riskerna med en intervention och i 3 av 58 fall överskattades riskerna.

Exempel på ytterligare studerade interventioner:

 • antibiotika vid akuta luftvägsinfektioner
  nästan hälften överskattade riskerna med att inte förskriva antibiotika
 • psoriasis-behandling
  hudläkares uppfattning om nytta och risker med systemisk behandling var väldigt varierande
 • hormonbehandling vid klimakteriet
  överskattning av både nytta och risker

Författarna drar slutsatsen att läkarens uppfattning om behandlingens effekter kan påverka patientens behandling och att patientens möjlighet att fatta välgrundade beslut om sin behandling blir sämre om patienten inte får rätt information om nytta och risker. Ett sätt att underlätta delat beslutsfattande är genom så kallade Patient decision aids, se exempel nedan.


Elin Jerremalm Källa
 1. Hoffmann TC, Del Mar C. Clinicians’ Expectations of the Benefits and Harms of Treatments, Screening, and Tests: A Systematic Review. JAMA Intern Med. 2017; doi: 10.1001/jamainternmed.2016.8254. PubMed

 2. National institute for health and care excellence, NICE. Taking a statin to reduce the risk of coronary heart disease and stroke. Patient decision aid

Uppdaterad: 2017-02-28

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

  TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

  2018-09-18
 • Klokt råd 2018: Lär patienten att inhalera rätt

  Vården ska säkerställa att patienten kan inhalera rätt så att behandlingen ger avsedd effekt. Det är också viktigt att följa upp patientens inhalationsteknik vid återbesök. 

  2018-09-17