Salures byts inte längre ut på apotek

Nyhet 2017-11-01

Salures som innehåller 2,5 mg alternativt 5 mg bendroflumetiazid är inte längre utbytbar på apotek men ingår fortfarande i läkemedelsförmånen. 

Från och med den 1 november ingår inte Salures i utbytesgruppen för bendroflumetiazid. Det innebär att om man förskriver Salures 2,5 mg eller 5 mg sker inte byte till det mest prisvärda alternativet på apotek. Bendroflumetiazid Alternova eller Bendroflumetiazid Evolan är fortsatt utbytbara mot varandra och ingår i periodens vara-systemet.

Läkemedelsverket stoppar möjligheten till utbyte på grund av att den bioekvivalensstudie som låg till grund för utbytbarheten inte längre bedöms uppfylla kraven.


Elin Jerremalm Källa
 1. Läkemedelverket. Från den 1 november är inte Salures längre utbytbar mot annat läkemedel. Nyhet 2017-11-01

Uppdaterad: 2017-11-01

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

  TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

  2018-09-18
 • Klokt råd 2018: Lär patienten att inhalera rätt

  Vården ska säkerställa att patienten kan inhalera rätt så att behandlingen ger avsedd effekt. Det är också viktigt att följa upp patientens inhalationsteknik vid återbesök. 

  2018-09-17