Se Kloka Listan Forum på webbtv

Nyhet 2017-01-25

Se Kloka Listan Forum på webbtv


Aktuella frågor inom läkemedelsområdet

Gerd Lärfars


Nyheter i Kloka Listan 2017

Marie-Louise Ovesjö


ABC om osteoporosläkemedel - praktiska råd kring preparatval, biverkningar och behandlingslängd

Hans Lundin


Perorala antikoagulantia

Margareta Holmström


Nytt om våra levnadsvanor och hälsan

Mai-Lis Hellénius


Läkemedelsval vid trängningsinkontinens

Tareq Alsaody


Hur mår stockholmarna och hur ser deras läkemedelsanvändning ut?

Björn Wettermark


Varför gör mina patienter inte som jag säger?

Sara Widén


Behandling av kronisk leversvikt

Charlotte Söderman


Medicinsk fortbildning – kollega till kollega

Christer Norman


Aktuella rekommendationer vid diabetes typ 2

Per Wändell


Samverkan kring nya läkemedel

Kristina Aggefors


Nytt läkemedel i hjärtsviktstrappan

Frieder Braunschweig


Uppdaterad: 2017-01-25

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Relaterat

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Veckans tips vecka 29

    Bli Antibiotikasmart! Webbutbildningen är uppdaterad med ny tandvårdsdel.

    2018-07-16
  • Läkemedel med leveransproblem

    Uppdaterad information för läkemedel som restar, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara.

    2018-07-10