Tidningen Evidens om vacciner

Nyhet 2017-06-15

Tidningen Evidens om vacciner

Det är ingen självklarhet att barn får tillgång till vaccin i Sverige. Föräldrars inställning, olika regioners politiska beslut och hur vaccin kan tillhandahållas i vården varierar.

När vinterns mässlingsutbrott ebbade ut i slutet av mars, var det ett kvitto på att infektionen inte hittade någon grogrund i Stockholm, något som kan tillskrivas den höga vaccinationstäckningen i länet. Täckningsgraden för mässlingsvaccinet ligger idag på 96 procent, strax över den tröskel på 95 procent som krävs för att skydda mot utbrott. Men ett par områden i Stockholm ligger under tröskeln med ökad risk för utbrott.

Det skriver Sahar Nejat, Barnhälsovårdsöverläkare Stockholms län, ledamot i expertrådet för vaccinationer, i det nya numret av tidningen Evidens. Där beskriver hon några faktorer som påverkar tillgången till vaccin på lika villkor.

Ett annat exempel gäller rotavirusvaccination. Sedan vaccinet började erbjudas i Stockholms län har det under rotasäsong skett en kraftig nedgång av antalet sjukhusvårdade barn i länet med svår magsjuka. Ändå varierar täckningsgraden av vaccination mellan 69 procent i Södertälje och 92 procent på Östermalm.

I snitt är var femte flicka oskyddad mot HPV i Stockholms län och Sverige.

– Det är förstås inte jämlikt eftersom HPV-vaccinet är ett otroligt bra vaccin som skyddar mot kondylom och mot cellförändringar som kan leda till cancer. Vi skulle vilja få upp täckningen till 90─95 procent, säger Åke Örtqvist, docent, överläkare vid Smittskydd Stockholm och ordförande i expertrådet för vaccinationer, i tidningen Evidens.

Tänk på influensa under hela året

Även vid vaccination av vuxna är det skillnader i jämlik tillgång. Täckningsgraden av influensavaccinet varierar från 38 till 62 procent mellan olika områden i Stockholm.

Åke Örtqvist menar att vårdpersonal kan påverka dessa siffror genom att påminna om influensavaccinering under hela året.

– Vi behöver berätta för patienter att det här är enda sättet att skydda sig mot en mycket jobbig sjukdom med klar överdödlighet i de här åldrarna.

Läs hela tidningen här.

Evidens nr 3, tema Vacciner.


Uppdaterad: 2017-06-15

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Patientbroschyr om glaukom

    Beställ patientbroschyren om glaukom och dela ut den. Broschyren är framtagen av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för ögonsjukdomar.

    2017-10-20
  • Många cancerläkemedel godkända på surrogatmått

    För de cancerläkemedel som godkändes av EMA 2009–2013 hade förlängd överlevnad eller förbättrad livskvalitet bara visats vid hälften av indikationerna efter tre till åtta års uppföljning.

    2017-10-19