Z-läkemedel och bensodiazepiner kopplade till risk för höftfraktur

Nyhet 2017-05-29

Z-läkemedel och bensodiazepiner kopplade till risk för höftfraktur

Den associerade risken mellan höftfraktur hos äldre och zolpidem/zopiklon eller bensodiazepiner var ungefär lika stor. Störst relativ risk sågs hos patienter som nyligen förskrivits läkemedlen.

I en systematisk översikt och metaanalys av nio fall-kontrollstudier och nio kohortstudier undersöktes associationen mellan förskrivning av z-läkemedel och/eller bensodiazepiner och risken för höftfraktur. Z-läkemedel var zolpidem, zopiklon och zaleplon (marknadsförs inte längre i Sverige). Exempel på bensodiazepiner var diazepam, lorazepam, oxazepam och nitrazepam. Medelåldern i de olika studierna var från 72 till 84 år.

Förskrivning av både z-läkemedel och bensodiazepiner var associerat med en ökad risk för höftfraktur, relativ risk 1,90 (95 % konfidensintervall 1,68–2,13) respektive 1,52 (95 % KI 1,37–1,68). Korttidsanvändning, upp till två veckor, av z-läkemedel eller bensodiazepiner var associerat med den största risken, relativ risk 2,39 respektive 2,40.

Studieförfattarna skriver att riskerna kan vara större hos korttidsanvändarna eftersom de är ovana vid läkemedlet och föreslår att nya användare bör få fallprevention i form av till exempel utbildning om riskerna, fysioterapi samt styrke- och balansträning.

Några nackdelar med översikten är att det inte fanns några randomiserade kontrollerade studier och inte heller några jämförande studier mellan bensodiazepiner och z-läkemedel. I flera av delstudierna justerades för ålder, kön, andra läkemedel och socioekonomiska faktorer, men ingen hade justerat för ej receptbelagda läkemedel och alkoholkonsumtion. Patienterna i studierna kan vara selekterade med flera andra riskfaktorer för fall. 


Elin Jerremalm Källa
 1. Donnelly K, Bracchi R, Hewitt J, Routledge PA, Carter B. Benzodiazepines, Z-drugs and the risk of hip fracture: A systematic review and metaanalysis. PLoS One. 2017 Apr 27;12(4):e0174730. PubMed

Uppdaterad: 2017-05-29

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Retapamulin (Altargo) slut på svenska marknaden

  Sedan tidigare har tillverkningen av retapamulinsalva (Altargo) som används vid svinkoppor upphört och under sommaren 2018 har lagret tagit slut på den svenska marknaden.

  2018-09-21
 • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

  TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

  2018-09-18