Angående behandling vid PANS/PANDAS - Janusinfo

Angående behandling vid PANS/PANDAS

Nyhet 2018-06-08

Behandling med intravenösa immunoglobuliner (IVIG) vid PANS bör endast ske inom ramen för behandlingsstudie.

Expertorganisationen inom Stockholms läns läkemedelskommitté har fått en förfrågan om att granska gällande behandlingsrutin för PANS/PANDAS som används inom Karolinska universitetssjukhuset.

Vi uppfattar behandlingsrutinen som välgenomtänkt. Vi instämmer helt i bedömningen att befintliga studier av intravenösa immunoglobuliner (IVIG) inte visat någon säker effekt och inte motiverar risken med behandling. Behandling med IVIG bör därför endast ske inom ramen för behandlingsstudie. Detsamma gäller immunmodulering utöver NSAID och steroider.

Stockholms läns läkemedelskommittés arbetsutskott samt ledamot med ansvar för pediatrik/barnsjukvård

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för neurologiska sjukdomar

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar

Rutiner för handläggning av barn med misstänkt PANS (inklusive PANDAS)


PANS: Pediatric Acute onset Neuropsychiatric Syndrome är en deskriptiv symtomdiagnos med såväl psykiatriska som somatiska besvär som debuterar akut. PANS innebär akut insättande eller försämring av OCD (tvångssyndrom) och/eller ätstörning associerat med ångest, emotionell instabilitet, irritabilitet, regression, sensoriska och/eller motoriska avvikelser och somatiska sjukdomstecken. Begreppet PANDAS används ofta för en undergrupp av dessa med en tidsmässig koppling till en streptokock-infektion.


Uppdaterad: 2018-06-08

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo