Brist på amoxicillin+klavulansyra oral suspension - Janusinfo

Brist på amoxicillin+klavulansyra oral suspension

Nyhet 2018-01-17

Uppdatering 2018-05-24: Amoxicillin/Klavulansyra Ebb, pulver till oral suspension 50 mg/ml+12,5 mg/ml finns en begränsad mängd att beställa. Amoxicillin/Klavulansyra Ebb 80 mg/ml+11,97 mg/ml finns att beställa. 

Tillgången kan variera och vid brist hänvisas till licensalternativet.

Spektramox, pulver till oral suspension finns inte tillgänlig.

Just nu är det brist på Spektramox (amoxicillin + klavulansyra), pulver till oral suspension 50 mg/ml+12,5 mg/ml, 100 ml. Produkten beräknas återkomma under hösten. Amoxicillin/Klavulansyra Ebb, pulver till oral suspension 50 mg/ml+12,5 mg/ml finns inte heller tillgänglig.

Spektramox, pulver till oral suspension 80 mg/ml+11,97 mg/ml, 70 ml, finns för tillfället i lager med hållbarhet till och med 2018-04-30. Amoxicillin/Klavulansyra Ebb 80 mg/ml+11,97 mg/ml finns också tillgänglig just nu.

Alternativ finns i form av en licensprodukt. Co-amoxiclav, pulver till oral suspension 50 mg/ml+12,5 mg/ml, 100 ml. Cirkapris 235 kr, ledtid 4–5 dagar.

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Co-amoxiclav 
Läkemedelsform: pulver till oral suspension
Läkemedelsstyrka: 250 mg/62,5 mg/5 ml, vilket motsvarar 50 mg/ml+12,5 mg/ml
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Generics [UK] Limited t/a Mylan


Elin Jerremalm Källa

Uppdaterad: 2018-01-17

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Gå till

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Risk för ketoacidos vid typ 2-diabetes

    LCHF-kost i kombination med SGLT2-hämmare och metformin kan ha bidragit till att allvarlig intensivvårdskrävande ketoacidos utvecklats hos två patienter.

    2018-08-16
  • Möjligt att söka licens på läkemedel för hela sjukhus

    Enligt Läkemedelsverkets nya föreskrifter om licens blir det möjligt för förskrivare att skicka in motivering om behovet av ett licensläkemedel för större vårdenheter, till exempel ett helt sjukhus.

    2018-08-15