Brist på adrenalinpennor - Janusinfo

Brist på adrenalinpennor

Nyhet 2018-03-06

Brist på adrenalinpennor

Tillgången till autoinjektor EpiPen 300 mikrogram adrenalin är begränsad. Alternativ produkt Emerade 300 mikrogram adrenalin finns tillgänglig.

Säkerställ att patienten behärskar den nya autoinjektorn vid byte. Det är oklart över hur lång tid bristsituationen sträcker sig.

Rekommendation enligt Kloka Listan:


Elin Jerremalm Källa

Uppdaterad: 2018-03-06

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Risk för ketoacidos vid typ 2-diabetes

    LCHF-kost i kombination med SGLT2-hämmare och metformin kan ha bidragit till att allvarlig intensivvårdskrävande ketoacidos utvecklats hos två patienter.

    2018-08-16
  • Möjligt att söka licens på läkemedel för hela sjukhus

    Enligt Läkemedelsverkets nya föreskrifter om licens blir det möjligt för förskrivare att skicka in motivering om behovet av ett licensläkemedel för större vårdenheter, till exempel ett helt sjukhus.

    2018-08-15