Brist på adrenalinpennor

Nyhet 2018-03-06

Brist på adrenalinpennor

Tillgången till autoinjektor EpiPen 300 mikrogram adrenalin är begränsad. Alternativ produkt Emerade 300 mikrogram adrenalin finns tillgänglig.

Säkerställ att patienten behärskar den nya autoinjektorn vid byte. Det är oklart över hur lång tid bristsituationen sträcker sig.

Rekommendation enligt Kloka Listan:


Elin Jerremalm Källa

Uppdaterad: 2018-03-06

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Psykisk sjukdom en riskfaktor för diabetes

    Tidningen Evidens: Många med psykisk ohälsa har även diabetes mellitus. Insjuknandet kan gå åt båda hållen. 

    2018-06-25
  • Var snabb med behandling vid gikt

    Tidningen Evidens: Patienter med gikt och en eller flera riskfaktorer bör få förebyggande behandling tidigt i förloppet. Målet är att undvika kronisk gikt och ledskador.

    2018-06-20