Brist på ögonsalva med fusidinsyra

Nyhet 2018-05-25

Fucithalmic ögonsalva som innehåller fusidinsyra kommer inte att finnas tillgänglig under sommaren. Ett alternativ kan vara kloramfenikol ögondroppar som bör doseras fem gånger dagligen. Fucithalmic väntas återkomma i lager i slutet på augusti/början på september 2018.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för ögonsjukdomar


Uppdaterad: 2018-05-25

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Var snabb med behandling vid gikt

    Tidningen Evidens: Patienter med gikt och en eller flera riskfaktorer bör få förebyggande behandling tidigt i förloppet. Målet är att undvika kronisk gikt och ledskador.

    2018-06-20
  • Stöd vid osteoporosbehandling

    Nu finns ett informationsmaterial om osteonekros och atypisk femurfraktur som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab.

    2018-06-19