Brist på salva med betametason och kalcipotriol - Janusinfo

Brist på salva med betametason och kalcipotriol

Nyhet 2018-01-24

Brist på salva med betametason och kalcipotriol

Uppdatering 2018-08-20: Daivobet salva 15 g och 30 g finns nu tillgängliga. Större förpackningar, 60 g och 120 g, beräknas finnas tillgängliga igen i september.

Just nu är det brist på salva med betametason och kalcipotriol, Daivobet. Salvan, som används vid psoriasis, beräknas återkomma under senvåren/sommaren.

Alternativ finns i form av kutant skum Enstilar innehåller både betametason och kalcipotriol. Även Daivobet gel innehåller betametason och kalcipotriol. men beredningsformen gel subventioneras endast för lokal behandling av psoriasis i hårbotten.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hud- och könssjukdomar


Källa

Uppdaterad: 2018-01-24

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Risk för ketoacidos vid typ 2-diabetes

    LCHF-kost i kombination med SGLT2-hämmare och metformin kan ha bidragit till att allvarlig intensivvårdskrävande ketoacidos utvecklats hos två patienter.

    2018-08-16
  • Möjligt att söka licens på läkemedel för hela sjukhus

    Enligt Läkemedelsverkets nya föreskrifter om licens blir det möjligt för förskrivare att skicka in motivering om behovet av ett licensläkemedel för större vårdenheter, till exempel ett helt sjukhus.

    2018-08-15