Brist på salva med betametason och kalcipotriol

Nyhet 2018-01-24

Brist på salva med betametason och kalcipotriol

Just nu är det brist på salva med betametason och kalcipotriol, Daivobet. Salvan, som används vid psoriasis, beräknas återkomma under senvåren/sommaren.

Alternativ finns i form av kutant skum Enstilar innehåller både betametason och kalcipotriol. Även Daivobet gel innehåller betametason och kalcipotriol. men beredningsformen gel subventioneras endast för lokal behandling av psoriasis i hårbotten.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hud- och könssjukdomar


Källa

Uppdaterad: 2018-01-24

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Psykisk sjukdom en riskfaktor för diabetes

    Tidningen Evidens: Många med psykisk ohälsa har även diabetes mellitus. Insjuknandet kan gå åt båda hållen. 

    2018-06-25
  • Var snabb med behandling vid gikt

    Tidningen Evidens: Patienter med gikt och en eller flera riskfaktorer bör få förebyggande behandling tidigt i förloppet. Målet är att undvika kronisk gikt och ledskador.

    2018-06-20