Fel på luftrörsvidgare med salbutamol

Nyhet 2018-03-05

Vissa förpackningar av Ventoline Diskus 0,2 mg salbutamol per dos har ett fel som gör att dosen kan utebli. Det gäller tillverkningssatserna 786F00 och 786F01. 

Tillverkningsnumret finns angivet på inhalatorns etikett, ovanför utgångsdatum, som ett serienummer med sex tecken. De aktuella tillverkningssatserna, 786F00 och 786F01, var tillgängliga på apotek hösten 2017 och drygt 2 700 förpackningar har sålts i Sverige.

Det viktigt att patienter som har en förpackning av de aktuella tillverkningssatserna hemma byter ut den på valfritt apotek eftersom Ventoline Diskus är ett akutläkemedel som kan vara livräddande vid astmaanfall.


Elin Jerremalm Källa
 1. Läkemedelsverket. Indragning av luftrörsvidgande läkemedlet Ventoline Diskus från Orifarm. Nyhet 2018-03-05

Uppdaterad: 2018-03-05

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Psykisk sjukdom en riskfaktor för diabetes

  Tidningen Evidens: Många med psykisk ohälsa har även diabetes mellitus. Insjuknandet kan gå åt båda hållen. 

  2018-06-25
 • Var snabb med behandling vid gikt

  Tidningen Evidens: Patienter med gikt och en eller flera riskfaktorer bör få förebyggande behandling tidigt i förloppet. Målet är att undvika kronisk gikt och ledskador.

  2018-06-20