Gå webbutbildningen om läkemedel och miljö - Janusinfo

Gå webbutbildningen om läkemedel och miljö

Nyhet 2018-05-29

Gå webbutbildningen om läkemedel och miljö

Den nya webbutbildningen om läkemedel och miljö vänder sig till dig som är förskrivare och är ett led i arbetet med att främja god hälsa och samtidigt minska miljöpåverkan.

Utbildningen är framtagen inom ramen för landstingets miljöprogram 2017–2021. Den syftar till att öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan och vad du som förskrivare kan göra för att minska denna. Den nya utbildningen består av en introduktionsdel och en interaktiv del med patientfall. Den ersätter den tidigare filmade utbildningen.

Utbildningen vänder sig till dig som är läkare, sjuksköterska, barnmorska eller tandläkare som förskriver och ger råd om läkemedel till patienter inom Stockholms läns landsting.

Målet är att du efter genomförd utbildning ska veta hur och varför läkemedel påverkar miljön, hur landstinget arbetar med frågan och hur du kan väga in ökad miljöhänsyn i din vårdvardag. Syftet är också att du ska få ett ökat globalt perspektiv på hur till exempel utsläpp av antibiotika vid tillverkning av läkemedel påverkar oss människor genom ökande resistensproblematik, vilket minskar möjligheten att behandla och bota livshotande infektioner. Antibiotikaresistenta bakterier är ett av de största hoten mot folkhälsan enligt WHO. Men du som förskrivare kan göra skillnad för miljön – gör miljöutbildningen.

Du hittar utbildningen på Lärtorget 
med inlogging (e-tjänstekort)
utan inlogging

Länk till Miljöprogram 2017–2021 och Plan för läkemedel och miljö

Kontakt: Johanna Borgendahl, johanna.borgendahl@sll.se, SLL Hållbarhet


Uppdaterad: 2018-05-29

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo