Klonazepam orala droppar och injektion avregistreras

Nyhet 2018-04-20

Uppdatering 2018-09-19: Nytt föreslaget licensläkemedel orala droppar. Se nedan.

Klonazepam (Iktorivil) 2,5 mg/ml orala droppar och 1 mg/ml koncentrat till injektions-/infusionsvätska avregistreras i Sverige. Licensalternativ finns.

Klonazepam (Iktorivil) 2,5 mg/ml orala droppar och 1 mg/ml koncentrat till injektions-/infusionsvätska avregistreras i Sverige under våren/sommaren 2018. Orala droppar finns fortfarande att beställa och befintligt lager beräknas ta slut i mitten av maj. Injektionsvätskan är redan slut. Licensalternativ finns för båda beredningsformerna (se nedan).

Iktorivildropp används framförallt på akuten vid svårbehandlade status epilepticus och lämpligen söker respektive kliniker som använder intravenöst klonazepam en klinikgemensam licens som inte är personbunden för att möjliggöra akutanvändning.

Alternativ till orala droppar

Vad gäller den orala lösningen finns inget riktigt bra alternativ på den svenska marknaden. En droppe Iktorivil oral lösning (2,5 mg/ml) innehåller cirka 0,1 mg klonazepam. Iktoriviltabletter på 0,5 mg finns kvar, dessa har brytskåra och kan delas till 0,25 mg.

Klonazepam har en halveringstid på 18–50 h, andra bensodiazepiner med liknande halveringstid är klobazam (Frisium) har halveringstid 12–60 h och nitrazepam har halveringstid 15–38 h. Nitrazepam finns som 2,5 mg och 5 mg tabletter, båda med brytskåra. Klobazam (Frisium) är ett licenspreparat. Ekvipotenta doser till 0,5 mg klonazepam uppskattas vara 20 mg klobazam respektive 10 mg nitrazepam, se tabellen nedan.

Klonazepam (Iktorivil) oral lösning 2,5 mg/mlKlonazepam (Iktorivil) tabletterNitrazepam tabletterKlobazam (Frisium) tabletter
5 drp 0,5 mg 10 mg 20 mg
2–3 drp 0,25 mg 5 mg 10 mg
1–2 drp
0,125 mg
2,5 mg
5 mg

Läkemedel på licens

Licensalternativ i form av injektionsvätska från Tyskland Rivotril 1 mg, varunummer hos ApoEx A12551, förväntas tillgänglig i början eller mitten av maj. Cirkapris 700 kronor. 

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Rivotril  
Läkemedelsform: koncentrat till injektionsvätska, lösning
Läkemedelsstyrka: 1 mg/ml
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Roche Pharma AG, Tyskland

Licensalternativ orala droppar från Italien: Rivotril 2,5 mg/ml 10 ml. Cirkapris 250 kronor. Finns hos grossist Tamro. Varunummer 827960.

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Rivotril  
Läkemedelsform: orala droppar
Läkemedelsstyrka: 2,5 mg/ml, 10 ml
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Roche, Italien

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för neurologiska sjukdomar


Källa

Uppdaterad: 2018-04-20

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Retapamulin (Altargo) slut på svenska marknaden

    Sedan tidigare har tillverkningen av retapamulinsalva (Altargo) som används vid svinkoppor upphört och under sommaren 2018 har lagret tagit slut på den svenska marknaden.

    2018-09-21
  • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

    TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

    2018-09-18