Läkemedel med leveransproblem

Nyhet 2018-07-10

Uppdaterad information för läkemedel som restar, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara finns på följande ställen.

Läkemedelsverket

Restnoteringar - när läkemedel tillfälligt tar slut -restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA-SIDOR/Restnoteringar/


ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

För vacciner även

Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/


Uppdaterad: 2018-07-10

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

    TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

    2018-09-18
  • Klokt råd 2018: Lär patienten att inhalera rätt

    Vården ska säkerställa att patienten kan inhalera rätt så att behandlingen ger avsedd effekt. Det är också viktigt att följa upp patientens inhalationsteknik vid återbesök. 

    2018-09-17