Nya upphandlade vacciner från den 1 juli 2018

Nyhet 2018-03-23

Nya upphandlade vacciner från den 1 juli 2018

Stockholms läns landsting har gjort en regional upphandling av vissa vacciner. Vid vaccination mot hepatit A och TBE blir det preparatbyte den 1 juli.

Avtal från den genomförda upphandlingen startar den 1 juli i år och gäller i ett år med möjlighet till förlängning maximalt tre år till. De som har rätt att använda avtalen är enheter inom Stockholms läns landsting, enheter med vårdavtal (till exempel vårdval vaccination och vårdcentraler) samt de flesta kommuner i länet Dessutom har region Gotland rätt att använda SLL:s avtal.

För barnhälsovården ingick inget programvaccin i denna upphandling.

För elevhälsan ingick det trevalenta boostervaccinet mot difteri, stelkramp och kikhosta i upphandlingen och där blir även fortsättningsvis diTekiBooster programvaccin på avtal.

För mer information om beställningsrutiner se Vårdgivarguiden Smittskydd Stockholm

Upphandlingen föranleder således två preparatbyten.

Nytt hepatit A-vaccin på avtal är Havrix som ersätter Vaqta. 
Vaccinerna bedöms ha likvärdig medicinsk och farmaceutisk ändamålsenlighet. Havrix barndos (0,5 ml) ges till och med 15 år (observera skillnad för Vaqtas barndos till och med 17 år) och därefter vuxendos 1 ml.

För vaccinering mot fästingburen hjärninflammation (TBE) ersätter Encepur det tidigare upphandlade FSME-Immun. 
Även här bedöms vaccinerna likvärdiga. En skillnad är de åldersspann inom vilka barn- respektive vuxendos ges, för Encepur ges barndos till och med 11 år (för FSME-Immun till och med 15 år), äldre barn/ungdomar ges vuxendos. Enligt gällande rekommendationer i SLL bör om möjligt samma vaccin ges vid de två första doserna i ett vanligt grundimmuniseringsschema samt vid de två respektive tre första doserna i snabbvaccinationsschemat. Observera nya rekommendationer avseende åldersgräns där extrados rekommenderas, se nyhet.

Både Havrix och Encepur beställs från GSK vaccin/Oriola. Här kan man även kostnadsfritt beställa sticksäkra nålar. Vaccinerna kan även beställas från ApoEx via beställningssystemet Proceedo, då tillkommer radavgift.

Rabies-Imovax är nytt vaccin på avtal, vaccinet fanns för några år sedan men försvann och ska nu komma tillbaka. Beställs från Vaccinservice Sanofi Pasteur/Oriola.

För övrigt har vi samma vacciner på avtal som tidigare men vissa priser har ändrats. 

Se tabell för alla vaccinavtal from 1 juli samt de ändringar de nya avtalen medför.


Tryck på tabellen för att få en större bild.

Aktuell information om beställningsrutiner, sortiment och priser finns på Vårdgivarguiden Smittskydd Stockholm

För mer information om själva avtalen, se SLL:s avtalskatalog eller kontakta avtalscontroller Hanh Phan avtalsfragor.lakemedel.lsf@sll.se

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för vaccinationer


Uppdaterad: 2018-03-23

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo