Paracetamol 665 mg antas upphöra

Nyhet 2018-02-19

Paracetamol 665 mg antas upphöra

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att paracetamoltabletter med modifierad frisättning ska dras tillbaka från marknaden. Indragning förväntas i april.

Uppdatering av tidigare publicerad nyhet från 2018-01-16.

Anledningen är att det inte går att behandla överdosering med paracetamol på samma sätt efter intag av tabletter med modifierad frisättning som vid intag av konventionella tabletter. Det gäller även för depottabletter, men någon sådan beredning finns inte i Sverige. PRAC anser att fördelarna med att ha långverkande beredningar inte överväger nackdelarna vid överdosering med dessa läkemedel.

PRAC:s rekommendation har skickats vidare till Europeiska kommissionen för antagande av ett bindande beslut. När Läkemedelsverket har mottagit beslutet från Europeiska kommissionen har de 30 dagar på sig att genomföra kommissionens beslut nationellt. Indragning förväntas ske i april 2018. Se information från Läkemedelsverket.

Det är inget problem att byta från paracetamol tablett med modifierad frisättning 665 mg till konventionell tablett 500 mg enligt expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar, se utlåtande från expertrådet. Ta tillfället i akt att utvärdera effekten i samband med bytet. Sätt ut det som inte har avsedd effekt.

Tänk gärna redan nu på dospatienters behandling med paracetamol 665 mg. Dosapoteket kommer inte att kunna byta behandling från tabletter med modifierat frisättning till konventionell tablett utan att först ta kontakt med förskrivaren. Om ingen åtgärd görs kommer dosdispenserade ordinationer av Alvedon 665 mg att flyttas över till hel förpackning, som sedan inte kommer att kunna expedieras efter indragningen. 

För mer information se nyhet från Läkemedelsverket med länkar till EMA.

Läs även artikel i Läkartidningen 2018-01-19.


Susanne Elfving Källa
  1. Läkemedelsverket. Alvedon 665 mg bör dras tillbaka från marknaden. Nyhet 2017-12-18 
  2. Läkemedelsverket. Alvedon 665 mg. Information. 
  3. Läkartidningen. Alvedon 665 mg med modifierad frisättning på väg ut från marknaden 2018-01-19 

Uppdaterad: 2018-02-19

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Expertrådsutlåtande

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo