Paracetamol 665 mg dras in - Janusinfo

Paracetamol 665 mg dras in

Nyhet 2018-02-22

Paracetamol 665 mg dras in

Försäljningen av Alvedon 665 mg stoppas i Sverige från och med den 1 juni 2018. Övriga styrkor påverkas inte. 

Beslutet att Alvedon 665 mg ska dras tillbaka från marknaden kommer från den Europeiska kommissionen. Beslutet är bindande och ska genomföras i samtliga medlemsländer i EU. Se information från Läkemedelsverket. Anledningen är att det inte går att behandla överdosering med paracetamol på samma sätt efter intag av tabletter med modifierad frisättning som vid intag av konventionella tabletter.

Det är inget problem att byta från paracetamol tablett med modifierad frisättning 665 mg till konventionell tablett 500 mg enligt expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar, se utlåtande från expertrådet. Ta tillfället i akt att utvärdera effekten i samband med bytet. Sätt ut det som inte har avsedd effekt.

Tänk på att byta ut dospatienters behandling med paracetamol 665 mg. Dosapoteket kommer inte att kunna byta behandling från tabletter med modifierat frisättning till konventionell tablett utan att först ta kontakt med förskrivaren. 

För mer information se även tidigare nyhet från Läkemedelsverket med länkar till EMA.

Läs även artikel i Läkartidningen 2018-01-19.


Susanne Elfving Källa
 1. Läkemedelsverket. Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden den 1 juni 2018. Nyhet 2018-02-22
 2. Läkemedelsverket. Alvedon 665 mg bör dras tillbaka från marknaden. Nyhet 2017-12-18 
 3. Läkartidningen. Alvedon 665 mg med modifierad frisättning på väg ut från marknaden 2018-01-19 

Uppdaterad: 2018-02-22

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Risk för ketoacidos vid typ 2-diabetes

  LCHF-kost i kombination med SGLT2-hämmare och metformin kan ha bidragit till att allvarlig intensivvårdskrävande ketoacidos utvecklats hos två patienter.

  2018-08-16
 • Möjligt att söka licens på läkemedel för hela sjukhus

  Enligt Läkemedelsverkets nya föreskrifter om licens blir det möjligt för förskrivare att skicka in motivering om behovet av ett licensläkemedel för större vårdenheter, till exempel ett helt sjukhus.

  2018-08-15