Parenterala läkemedel byts på apotek

Nyhet 2018-02-27

Parenterala läkemedel byts på apotek

Från och med den 1 mars kan parenterala läkemedel, till exempel injektionsläkemedel och implantat, bytas på apotek inom periodens vara-systemet. 

Från och med månadsskiftet kommer till exempel vissa parenterala beredningar med oxikodon, zoledronsyra och leuprorelin att bytas på apotek till det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. Förskrivare behöver informera patienten om att läkemedlet kan bytas ut på apoteket. Om det föreligger medicinska skäl kan förskrivaren eller farmaceuten på apoteket förhindra utbytet. 

Listan över utbytbara parenterala läkemedel kommer att utvidgas vartefter och kan innefatta:
 • ampuller
 • injektionsflaskor
 • förfyllda sprutor
 • plastbehållare
 • infusionspåsar
 • förpackningar med luer-fattning (medger att den kan användas med en anpassad spruta utan kanyl)
 • bipackade tillbehör, till exempel nålar
 • implantat.

Utbyte av parenterala läkemedel beräknas spara upp till 40 miljoner kronor per år.


Elin Jerremalm Källa
 1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Beslut om förpackningsstorleksgrupper från och med 1 mars 2018. Beslut 2018-02-13
 2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Ändrade föreskrifter om utbyte av parenterala läkemedel med mera har trätt i kraft. Nyhet 2017-12-19
 3. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Periodens varor

Uppdaterad: 2018-02-27

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Psykisk sjukdom en riskfaktor för diabetes

  Tidningen Evidens: Många med psykisk ohälsa har även diabetes mellitus. Insjuknandet kan gå åt båda hållen. 

  2018-06-25
 • Var snabb med behandling vid gikt

  Tidningen Evidens: Patienter med gikt och en eller flera riskfaktorer bör få förebyggande behandling tidigt i förloppet. Målet är att undvika kronisk gikt och ledskador.

  2018-06-20