Plan för läkemedel och miljö beslutad - Janusinfo

Plan för läkemedel och miljö beslutad

Nyhet 2018-05-24

Plan för läkemedel och miljö beslutad

Den ökande och åldrande befolkningen i länet gör att vårdbehovet växer. Det innebär också att miljöbelastningen ökar från vårdverksamheterna. Landstinget arbetar aktivt för att minska sin negativa miljöpåverkan och nya Plan för läkemedel och miljö konkretiserar arbetet för en hållbar läkemedelskedja.

Planen beskriver hur vård- och tandvårdsverksamheter, samt Landstingsstyrelsens förvaltning och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska arbeta för att bidra till landstingets läkemedelsmål om en hållbar läkemedelskedja. I planen tydliggörs också hur arbetet ska följas upp.

Utsläpp av miljöpåverkande läkemedelssubstanser ska minska, och kassation av läkemedel minskar genom säkrare och effektivare läkemedelshantering. Med bibehållen patientnytta bidrar åtgärderna till att minska miljöpåverkan från läkemedel vid användning och kassation.

Korta fakta:

  • Planen tillämpas av vård- och tandvårdsverksamheter inom Stockholms läns landsting, Landstingsstyrelsens förvaltning samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som omsätter planen till krav i vårdavtal.
  • Privata vårdgivare omfattas i första hand genom krav i avtal.
  • Planen gäller under perioden 2018–2021.

Vid frågor om Plan för läkemedel och miljö, vänd dig i första hand till din lokala miljösamordnare.

Länk till Plan för läkemedel och miljö 

Stockholms läns landstings miljöprogram

Kontakt: Johanna Borgendahl, johanna.borgendahl@sll.se, SLL Hållbarhet


Uppdaterad: 2018-05-24

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo