Stärkt evidens för träning och viss läkemedelsbehandling vid KOL - Janusinfo

Stärkt evidens för träning och viss läkemedelsbehandling vid KOL

Nyhet 2018-02-01

Stärkt evidens för träning och viss läkemedelsbehandling vid KOL

Socialstyrelsen har sett över de nationella riktlinjerna för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). De uppdaterade rekommendationerna innehåller vissa förändringar vid läkemedelsbehandling respektive träning vid KOL. 

Socialstyrelsens uppdateringar i riktlinjerna:
Stärkt evidens för träning i anslutning till akut exacerbation vid KOL
Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda ledarstyrd träning i anslutning till akut exacerbation till personer med KOL och FEV1 <80 procent (prioritet 3). 

Stärkt evidens för viss läkemedelsbehandling vid KOL
Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda personer med KOL och otillräcklig effekt av långverkade antikolinergika tillägg av långverkande beta-2-stimulerare med 24–timmars duration (prioritet 3).

Hälso- och sjukvården kan

 • erbjuda personer med KOL och otillräcklig effekt av långverkade antikolinergika tillägg av långverkande beta-2-stimulerare med 12–timmars duration (prioritet 6). 

Under 2018 kommer Socialstyrelsen att genomföra en utvärdering av vården vid astma och KOL. Utgångspunkten för utvärderingen är de nationella riktlinjerna, men även andra aspekter av vården vid astma respektive KOL kommer att belysas. 

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för luftvägs- och allergisjukdomar


Källa
 1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer förvård vid astma och KOL. Översyn 2017
 2. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Uppdaterad: 2018-02-01

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Risk för ketoacidos vid typ 2-diabetes

  LCHF-kost i kombination med SGLT2-hämmare och metformin kan ha bidragit till att allvarlig intensivvårdskrävande ketoacidos utvecklats hos två patienter.

  2018-08-16
 • Möjligt att söka licens på läkemedel för hela sjukhus

  Enligt Läkemedelsverkets nya föreskrifter om licens blir det möjligt för förskrivare att skicka in motivering om behovet av ett licensläkemedel för större vårdenheter, till exempel ett helt sjukhus.

  2018-08-15