Stöd till vårdnadshavare kring läkemedel och barn

Nyhet 2018-05-04

Stöd till vårdnadshavare kring läkemedel och barn

Läkemedelsverket har tagit fram ett digitalt informationsmaterial till vårdnadshavare för en säkrare läkemedelshantering till barn. 

I det nya informationsmaterialet kan vårdnadshavare bland annat läsa om hur det går till när lämpligt läkemedel väljs ut, skrivs på recept samt hämtas ut på apotek för att slutligen ges till barnet. Varje avsnitt beskriver på ett lättförståeligt sätt vad vårdnadshavare bör känna till. Genom att öka kunskapen hos målgruppen ökar möjligheten till en korrekt och säker läkemedelshantering. Informationsmaterialet är anpassat till olika mobila enheter. Några exempel på rubriker och innehåll i materialet är:

 • Om barn och läkemedel – beskriver bland annat att läkemedel kan brytas ned olika hos vuxna och barn och att dosen oftast beräknas utifrån kroppsvikten. Det anges också att det finns regelverk som säger vem som får bedöma om barnet behöver behandling och hur den ska vara så säker som möjligt. 
 • När ditt barn behöver behandling med läkemedel – förklarar att generiskt utbyte kan förekomma när läkemedel hämtas ut på apotek och vilken typ av information det går att få om barnets läkemedel i produktresumé och bipacksedel, men även att det finns rätt till muntlig information. Här poängteras också hur viktigt det är att följa ordinationen – Läkemedel i rätt dos vid rätt tidpunkt – för att få avsedd effekt. 
 • Olika sätt att ta läkemedel – beskriver olika beredningsformer och hur de ska användas.
 • Att göra i ordning läkemedel till barn – berättar bland annat att vissa tabletter kan delas eller krossas och att en del läkemedel måste förvaras i skydd från ljus eller i kyla. 
 • Att ge barn läkemedel – lyfter till exempel att barnet bör vara delaktigt i behandlingen och hur läkemedel kan ges i förhållande till mat och dryck.  
 • Att följa upp barns läkemedelsbehandling – behandlar vikten av uppföljning, hur den kan gå till samt eventuella orsaker till utebliven eller otillräcklig effekt. Vid läkemedelsbiverkningar uppmanas vårdnadshavare att kontakta vårdpersonal samt att gärna rapportera den misstänka biverkningen till Läkemedelsverket. 

Bakgrunden till informationsmaterialet är Läkemedelsverkets kunskapsunderlag ”Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn”. Tidigare har ett liknande kunskapsmaterial tagits fram till vårdpersonal. 

Det finns möjlighet att lämna synpunkter på informationsmaterialet, som är en pilotversion, till och med oktober 2018. Det slutgiltiga materialet beräknas komma under slutet av 2018.


Susanne Elfving Källa
 1. Läkemedelsverket. Digitalt informationsmaterial hjälper vårdnadshavare att hantera barnens läkemedel. Nyhet 2018-04-27. 

Uppdaterad: 2018-05-04

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Retapamulin (Altargo) slut på svenska marknaden

  Sedan tidigare har tillverkningen av retapamulinsalva (Altargo) som används vid svinkoppor upphört och under sommaren 2018 har lagret tagit slut på den svenska marknaden.

  2018-09-21
 • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

  TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

  2018-09-18