Stöd vid osteoporosbehandling

Nyhet 2018-06-19

Nu finns ett informationsmaterial om osteonekros och atypisk femurfraktur som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för endokrinologiska och metabola sjukdomar har tagit fram ett informationsmaterial om osteonekros i käkbenet och atypisk femurfraktur, biverkningar som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab.

Informationsmaterialet inkluderar även ett informationsblad att ge till patienten.

Här hittar du informationsmaterialet

Osteonekros i käkbenet i samband med behandling med specifika osteoporosläkemedel
Patientinformation om osteonekros i käkbenet

Atypisk femurfraktur vid behandling med osteoporosspecifika läkemedel
Patientinformation om atypisk femurfraktur


Elin Jerremalm

Uppdaterad: 2018-06-19

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Veckans tips vecka 29

    Bli Antibiotikasmart! Webbutbildningen är uppdaterad med ny tandvårdsdel.

    2018-07-16
  • Läkemedel med leveransproblem

    Uppdaterad information för läkemedel som restar, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara.

    2018-07-10