Riksstämman: Allergi mot lokalanestetika tycks inte existera

Är du överkänslig mot lokalbedövningsmedel? Det är en fråga som föregår ett oändligt antal operationer, förlossningar och tandläkarbehandlingar. På allergologen i Göteborg letar man sedan 25 år fortfarande efter den första patienten med en verklig sådan överkänslighet.

Användningen av lokalanastetika är stor. Uppskattningsvis ges sju injektioner varje sekund i världen. Redan 1963 inkom de första rapporterna om anafylaxi med preparaten till det svenska biverkningsregistret, Swedis, och sedan dess har rapporteringen fortsatt.

Mellan 1996 och 2003 har Swedis fått in 42 fall med anafalytiska reaktioner och lokalanastetika samt 24 rapporter med anafalytisk chock, varav två dödsfall. Bara två av dessa har enligt Swedis provocerats av allergolog, varav en med tveksamt positivt utfall.

– Det finns så många andra faktorer i de här fallen så vi tror inte att reaktionerna beror på preparaten, säger Janne Björkander, docent vid allergologen i Göteborg och Jönköping.

Tillsammans med sina kollegor i Göteborg har han under de senaste två åren gjort en liten studie med 23 patienter (25-79 år) som remitterats på grund av misstänkt överkänslighet för lokalanestetika. Patienterna uppgavs ha haft symtom från hud, slemhinnor eller hjärta och luftvägar och några hade upplevt allmänt ospecifik frånvarokänsla.

Inte ens vid provokation
På allergologen gavs de 0,1 ml av lidokain, bupivakin, mepivakain eller prilokain (10 mg/ml) intrakutant för att se om hudreaktioner skulle uppstå. Därefter provocerades de med minst 1 ml av samma preparat och övervakade under den närmsta timmen.

Vid de här försöken upprepades inte symtomen som angetts på remissen på någon av patienterna. Ingen typ I-reaktion registrerades.

Inte heller kan någon bland allergologens personal minnas ett enda egentligt fall sedan undersökningarna av sådana här patienter startade på avdelningen på 1970-talet.

Janne Björklander och hans kollegors slutsatser blir att typ I- eller IgE-medierad allergi mot lokalbedövningsmedel antingen måste vara utomordentligt sällsynt eller bara en myt. Andra immunologiska mekanismer som skulle orsaka anafylaktoida reaktioner verkar lika sällsynta eftersom provokationen utfaller negativt. En viss del av reaktionerna tror Janne Björkander kanske kan bero på att medlet ger direkt verkan på CNS.

– Om någon annan i en annan del av Sverige har sett en patient med verklig sådan här överkänslighet så får han eller hon gärna höra av sig, uppmanar Janne Björkander.

Jenny Järvsén
Janusredaktionen

Källa:
Artikeln baseras på samtal med Janne Björkander samt på den poster med titeln ”Är allergi mot lokalanestetika vanligt?" som han tillsammans med kollegorna Eva Thiman och Kai Theman ställde ut på Sveriges läkaresällskaps riksstämma den 25 november 2004.


Uppdaterad: 2004-11-25

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.