Riksstämman: Tyroxinsubstituerade behöver ofta höjd dos i början av graviditeten


Kvinnor med tyreoideasjukdom bör följas noga under graviditeten. De behöver ofta höja sin tyroxindos under första trimestern.

Att sköldkörtelhormon spelar en viktig roll under den normala fosterutvecklingen är väl känt sedan länge.

– På senare tid har det visats att även mild hypotyreos hos den gravida kvinnan kan påverka barnets neuropsykologiska utveckling, säger Bengt Hallengren, som arbetar på endokrinologiska kliniken på universitetssjukhuset i Malmö.

Dessutom är risken för missfall större när kvinnans substitutionsbehandling inte är rätt reglerad.

– Hos gravida som får missfall har man en betydande majoritet som vid första kontrollen har TSH utanför referensområdet, säger han.

Mät minst varannan månad
Kvinnor med känd hypo- eller hypertyreos eller autoimmun tyreoideasjukdom bör därför kontrolleras noggrant under graviditet.

– Man ska mäta TSH och fritt T4 åtminstone var åttonde vecka genom hela graviditeten. Och självklart ska man optimera substitutionen före graviditet, säger Bengt Hallengren.

Tillsammans med kollegor på barn- och ungdomscentrum och kvinnokliniken har Bengt Hallengren mellan åren 1997 och 2002 följt bland andra 64 gravida patienter som behandlades med tyroxin för hypotyreos.

Vid första besöket under graviditeten hade hälften av dessa kvinnor ett TSH-värde som låg utanför referensområdet 0,4-4,0 mlE/l (20 % låg under och 30 % låg över intervallet). Runt två tredjedelar av kvinnor krävde högre tyroxindos under graviditeten.

– De ökade sin tyroxindos från en median på 100 µg till 150 µg, säger Bengt Hallengren.

Mediantiden för när första dosökningen skedde var i graviditetsvecka 11.

– Även om de flesta behövde öka dosen i början, så kan man behöva öka även senare under graviditeten.

Av de studerade kvinnorna som behövde öka dosen var den cirka en tredjedel som trappade upp dosen 2-3 gånger under graviditeten.


Jenny JärvsénKälla

Hallengren B. Kvinnor med tyroxinsubstitution är ofta dysreglerade i början av graviditet. Föredrag den 30 november 2006 på Svenska läkaresällskapets riksstämma.

Uppdaterad: 2006-11-30

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.