Aktuell kunskap - Rapport från Kloka Listan Forum 2008 - Janusinfo

Aktuell kunskap - Rapport från Kloka Listan Forum 2008

Nyhet 2008-04-25

De nya rekommendationerna presenterades vid Kloka Listan Forum 17 januari.

Rapporten


Uppdaterad: 2008-04-25

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.