På plats på riksstämman 2007 - Janusinfo

På plats på riksstämman 2007

Läkemedelscentrum medverkar på Svenska Läkaresällskapets riksstämma som pågår i Stockholm den 28 till och med den 30 november och finns där i en gemensam monter, A07:30, för Stockholms läns landsting. Montern är utformad som en lägenhet, vars rum symboliserar olika situationer i vardagen. Läkemedelscentrum hittar du i arbetsrummet.

Hälsa, livsstil och miljö är i fokus. Varje dag pågår ett soffprogram i vardagsrummet med samtal och diskussioner. Hela programmet sänds på webb-TV. Sändningarna kan följas via en länk på Janusinfo.

På fredagen klockan 11 till 11.30 handlar ett samtal i soffan om miljökrav på läkemedel. Gäster i soffan är Gunnar Alvan, Läkemedelsverket, Richard Bergstöm, Lif och Åke Wennmalm, SLL. Moderator är Daniel Schmidt, SLL.

Läkemedelscentrum deltar också i det vetenskapliga programmet. Specialläkemedelsprojektet har två postrar och Svensk informationsdatabas för läkemedel (SIL) har en poster.


Vår del i det vetenskapliga programmet

Onsdag den 28 november
Läksaks specialläkemedelsprojekt en väg att ytterligare förbättra läkemedelsanvändningen i Stockholms län
Tid: 09.00-18.00
Sal: Hall A plats 43-60 poster 7

Ny metod för prognosticering visar på snabbare konstnadsökningar för läkemedel
Tid: 09:00-18:00
Sal: Hall A plats 43-60 poster 8

Torsdag den 29 november
Kvalitetssäkring av elektronisk läkemedelsinformation för vården
Tid: 09:00-18:00
Sal: Hall A plats 95-120 poster 22


Uppdaterad: 2007-11-23

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.