Patientsäkerhetsdagen 2010

Inledning
Mona Boström, landstingsdirektör

Att lära av misstag
Barbro Fridén, divisionschef, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset

Den mänskliga faktorn - kommunikation inom vården
Jon Ahlberg, chefläkare, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF

Dagens patient och morgondagens krav
Barbro Westerholm, hedersordförande, Sveriges Pensionärsförbund

Är ett dåligt bemötande en patientsäkerhetsfråga?
Hur har vi ett etiskt förhållningssätt till patienter och allmänhet?
Niels Lynöe, professor, Karolinska Institutet

Vad innebär den nya patientsäkerhetslagen som gäller from 1 januari 2011? Hur förbereder vi oss?
Moderator - Henry Nyhlin, docent, överläkare, ordförande, Patientsäkerhetskommittén
Per-Anders Sunesson, avdelningschef, Tillsynsavdelningen, Socialstyrelsen
Lena Applegren, ordförande, Patientnämnden
Måns Belfrage, chefläkare, Capio St Görans sjukhus AB
Anneli Lennberg, verksamhetschef, Verksamhetsområde Vård, Södertälje sjukhus AB
Henrik Almkvist, chefläkare, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Capio St Görans modellen – Individualiserad rond ger förbättrad patientsäkerhet/kvalitet och optimerar patientflödet
Lars Eurenius, överläkare, HIA, Medicinkliniken Capio St Görans sjukhus AB

Kan en förlossning vara både säker och naturlig?
Karin Pettersson, områdeschef obstetrik, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Patientsäkerhetsdialoger
Svante Baehrendtz, chefläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
Stina Fransson Sellgren, med dr, bitr omvårdnadschef, Karolinska Universitetssjukhuset
Marianne van Rooijen, verksamhetschef, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Åsa Wijkström, vårdchef, Karolinska Universitetssjukhuset

Läkemedelsavstämning ger säkrare läkemedelsordinationer
Pernilla Grillner, specialistläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
Lena Harrysson, sjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset
Jeanette Jansson, sjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset
Kristina Björkqvist, sjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset

Förändrad, mer enhetlig och minskad antibiotikaanvändning i slutenvård
Patrik Andersson, biträdande överläkare, internmedicin, Södersjukhuset

Hur kan vi förbättra säkerheten i patienters läkemedelsbehandling?
Monica Bergqvist, med dr, sjuksköterska, internmedicin, Södersjukhuset

Patientsäkerhetspriset 2010!
Stig Nyman, Landstingsråd, (KD)
Inger Ros, Landstingsråd, (S)
 

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.