Kloka listan-forum
Svaga opioider inte ofarligare än starka

Det är inga större skillnader mellan svaga eller starka opioider ifråga om biverkningsmönstret. Skälen för att särskilja dessa i Kloka listan är därför otillräckliga. Det berättade Jan Persson, ordförande i Läsaks expertgrupp analgetika och reumatologiska sjukdomar, vid Kloka listan-forum 2007.
Jan Persson, överläkare på anestesikliniken vid Karolinska universitetssjukhuset, framhöll att behandling med opioider vid icke-cancerrelaterad smärta fortfarande är ett kontroversiellt område även inom läkarkåren. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har valt att särskilja svaga opioider från starka opioider, men Läksaks expertgrupp gör inte det i Kloka listan. Jan Persson berättade att det finns mycket lite dokumentation som rör skillnader mellan starka och svaga opioider.

– När det gäller missbruksrisken är det mycket svårt att hitta bra data på det. De uppgifter jag fått från Beroendecentrum pekar på att det inte är någon större skillnad när det gäller missbruk eller andra former av biverkningar mellan svaga och starka opioider. Räknar man ut en kvot för risken att behöva avgiftas på Tub-enheten blir den för kodeinpreparat 0,11 per tusen DDD, och för morfin 0,12 per tusen DDD. Det handlar visserligen om olika typer av patienter, men uppfattningen att kodeinpreparat inte är förknippade med mindre missbrukspotential än morfin måste ifrågasättas, sade Jan Persson. Till de svaga opioiderna räknas kodein, dextropropoxyfen och eventuellt tramadol.

– Men tramadol fungerar inte alltid som vanliga opioider, det har även egenskaper som påminner om dem för tricykliska antidepressiva medel. Därför har vi placerat tramadol som tredjehandsalternativ vid neuropatisk smärta, sade Jan Persson.

Svaga opioider har oftast en svagare analgetisk effekt än starka, och dessutom en dos-effektkurva som planar ut vid en viss styrka. Men det är förmodligen inte någon större skillnad i missbrukspotential, åtminstone inte då det gäller kodein.

– Man bör därför bära med sig att man måste behandla de svagare opioiderna med samma respekt som de mer potenta, sade Jan Persson.

Peter Örn
Frilansjournalist

Uppdaterad: 2007-02-02

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.