Riksstämman 2010 - samlade artiklar

Riksstämman: Svårförklarliga könsskillnader i förskrivningen av läkemedel till barn
År 2007 fick varannat barn 0-17 år i Sverige minst ett receptbelagt läkemedel. Könsskillnaderna är markanta och till stor del oförklarliga. Det visar data från det nationella läkemedelsregistret. Läs mer »

Riksstämman: Pris till poster kring könsskillnader
Ett av riksstämmans posterpris har tilldelats forskare vid Medicinskt Kunskapscentrum för ett arbete kring könsskillnader i läkemedelsanvändningen i Sverige. Läs mer »

Riksstämman: Flernivåanalys ger sannare bild av vårdkvalitet än rankinglistor
Regionala rankinglistor av vårdkvalitet är ofta missvisande. Flernivåanalys visar om skillnaderna är av betydelse för patienterna, sade biostatistikern Henrik Ohlsson, på Riksstämman. Läs mer »

Riksstämman: Säkrare warfarinkontroll i hemmet
Kapillär kontroll av äldre patienters PK-värden i hemmet kan innebära en något bättre kontrollerad waranbehandling än gängse venös provtagning, visar preliminära resultat av ny studie.
Läs mer »

Riksstämman: Okunskap om barnläkemedel ett etiskt dilemma för läkaren
Med hjälp av ett fingerat barnpatientfall, som följdes från spädbarnsstadiet till tonåren, belystes på ett symposium på Riksstämman etiska frågeställningar i barnläkarens vardag. Läs mer »


Uppdaterad: 2010-12-06

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.