Riksstämman: Bedövningsmedel intratekalt kan vara effektivt vid svår smärta

En pågående studie av intratekal behandling vid svår smärta tyder på att bupivakain ger god smärtlindrande effekt hos patienter som får otillräcklig effekt av opioidanalgetika.

Hittills har 20 patienter med svår cancerrelaterad smärta inkluderats i en fyra dagars, dubbelblind cross over-studie. Bupivakain 2 mg/ml administrerades via PCA-pump (flöde 0,5-1,5 ml/timme). På antingen dag två eller fyra utökades behandlingen med morfin 1 mg/ml. Dag ett och tre innehöll pumpen alltså endast bupivakain.

Fem patienter avbröt behandlingen av olika anledningar dock inte beroende på studien, läkemedlen eller biverkningar. Alla resterande patienter utom en (det vill säga 14 patienter) uppgav god eller komplett smärtlindring. Tolv kunde inte ange någon skillnad i smärtlindring den dag morfin lades till. Några patienter rapporterade illamående, klåda eller trötthet under dag två eller fyra.

Intratekal behandling med opioider kompletteras vid svår smärta ibland med lokalbedövningsmedel för att öka den smärtstillande effekten. I detta fall gjordes tvärtom. Tillägget av spinalt morfin tycktes inte medföra någon större skillnad på den smärtstillande effekten men ger ökad risk för biverkningar som andningsdepression.

/SM


Källa
Reif I, Wincent A, Stiller C-O. Effekten av intratekalt morfin hos patienter med opioid refraktär cancersmärta. Poster presenterad vid Svenska läkaresällskapets riksstämma 2008-11-25. Abstrakt

Uppdaterad: 2008-11-28

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.