Riksstämman: Fetmamedel har olika effekter på blodtrycket

Viktnedgång är i sig kopplat till en sänkning av blodtryck men även egeneffekter hos fetmaläkemedel kan ge förändringar av det systoliska trycket. En ny svensk metanalys av fetmaläkemedel visar att sibutramin (Reductil) ger en bättre viktnedgång än orlistat (Xenical) men till priset av en utebliven sänkning av det systoliska blodtrycket. Patienturvalet spelar därför roll för val av läkemedel.

Totalt inkluderades 23 studier publicerade mellan år 1990 och maj 2008 i metaanalysen. Tolv av dem studerade orlistat (5540 patienter), sex sibutramin (1495 patienter) och fem rimonabant (4710 patienter). När analysen gjordes fanns alla de tre läkemedlen tillgängliga i EU. Sedan dess har dock försäljningstillståndet för rimonabant (Acomplia) återkallats på grund av riskerna för psykiska biverkningar.

Orlistat gav den största sänkningen av systoliskt blodtryck (WMD,* -1,9 mm Hg; 95% CI -2,7 till -1,1), följt av rimonabant (-1,2 mm Hg; -2,0 till -0,3). Sibutramin gav en mindre ickesignifikant blodtryckshöjning (0, 4 mm Hg; -1,1 till 2,0). Viktnedgången var däremot störst för rimonabant (-4,7kg; -5,2 till -4,1), näst störst för sibutramin (-4,3kg;-5,3 till -3,4) och minst för orlistat (-2,8kg; -3,5 till -2,1).

- Även om vi inte såg så stor blodtrycksökning för sibutramin så är det viktig att blodtrycket monitoreras noggrant vid reductilbehandling, säger Kari Johanson, som har gjort metanalysen tillsammans med kollegorna Stephan Rössner och Martin Neovius vid överviktsenheten på Karolinska institutet.

* WMD =Weighted mean difference, det vill säga det vägda genomsnittet av skillnaderna mellan behandlingsgruppen och kontrollgruppen (mått som kan används om en grupp försöksresultat är mätt på samma skala, till exempel blodtryck i mm Hg).


/JJ


Källa
  1. Johansson K, Rössner S, Neovius M. Läkemedelsbehandling av fetma och dess påverkan på det systoliska blodtrycket. En systematisk översikt och metaanalys. Föredrag på Svenska läkaresällskapets riksstämman 2008-11-26. Abstrakt


  2. Läkemedelsverket. Försäljningstillståndet för Acomplia återkallas tills vidare. Nyhet 2008-10-23

Uppdaterad: 2008-12-01

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.