Riksstämman: Hög risk att bli ESBL-bärare efter diarré på utlandsresa - Janusinfo

Riksstämman: Hög risk att bli ESBL-bärare efter diarré på utlandsresa

Av personer som fått diarré under utlandsvistelse, blev totalt 24 procent bärare av ESBL-producerande gramnegativa bakterier. För resenärer inom Europa var andelen tre procent medan den var 36 procent bland dem som rest utanför Europa.
I Sverige och andra länder där bakterier som utsöndrar ESBL (extended spectrum spectrum beta lactamases) är relativt ovanliga, löper bärare stor risk att inte få rätt empirisk behandling om de drabbas av infektion. Det ökar i sin tur risken för svår sjukdom och död.

Forskare vid infektionskliniken och klinisk mikrobiologi vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö och Lunds universitet har testat avföringsprover från 242 patienter med utlandsförvärvad diarré. Av isolaten var 58 positiva för ESBL, samtliga från E coli.

Det var betydligt högre risk att bli bärare vid resa utanför än inom Europa, 50/138 jämfört med 2/63 positiva odlingar. Särskilt hög andel ESBL-producerande E coli hittades i prover från personer som varit i Indien, Egypten och Thailand. Av dem var 79, 50 respektive 22 procent som haft diarré, ESBL-bärare.

Ulrika Nörby


Källa
Tham J, Melander E, Walder M, Ahl J, Odenholt I. ESBL-bärarskap i faeces hos patienter med diarréer efter utlandsvistelse. Svenska läkaresällskapets riksstämma den 28 november 2008. Abstrakt

Uppdaterad: 2008-11-27

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.