Riksstämman: Stora brister i uppföljning av äldres läkemedelsbehandling - Janusinfo

Riksstämman: Stora brister i uppföljning av äldres läkemedelsbehandling

Utvärdering av äldres läkemedelsbehandling är mycket bristfällig och varierar stort mellan patienterna. Det visar en undersökning från särskilda äldreboenden i Örebro.

Personalen på fyra boenden uppmanades att se över patienternas läkemedelsbehandling under sex månader medan fyra andra äldreboenden utgjorde kontrollgrupp.

Resultaten visade att kvaliteten i läkemedelsbehandlingen ökade i interventionsgruppen. Bland annat minskade antalet läkemedel per patient signifikant.

Då ett läkemedel sattes in eller en dosering ändrades utvärderades effekten hos 61,5 procent i interventionsgruppen mot 38,4 procent i kontrollgruppen. När ett läkemedel sattes ut utvärderade läkarna effekten hos endast 2,3 procent av patienterna i kontrollgruppen mot 61,5 procent i interventionsgruppen.

– Det är en ökad benägenhet att sätta in läkemedel än att sätta ut och de är jättedåliga på att utvärdera, konstaterar Inger Nordin Olsson, vid Allmänmedicinskt forskningscentrum, Hälsoakademin, Örebro Universitet.

Äldreboendena i interventionsgruppen fick ingen specialutbildning utan arbetade egentligen enligt vanliga rutiner.

– Vi inledde med ett introduktionsmöte till sjuksköterskorna där de uppmanades att dokumentera och diskutera problem, säger Inger Nordin Olsson.

Läkarna gick därefter, efter samtycke från patienterna, igenom patienternas behandling. De skulle också följa upp effekterna av alla förändringar eller om något tillstötte.

/UN


Källa
  1. Nordin Olsson I, Curman B, Engfeldt P,. Poster på Svenska läkaresällskapets riksstämma den 26 november 2008. Abstrakt

Uppdaterad: 2008-11-27

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.