Riksstämman: Viktigt att välja rätt metod för bestämning av njurfunktion

Nyhet 2008-12-02

Läkemedel som huvudsakligen utsöndras via njurarna ska dosanpassas efter njurfunktionen. Vid bestämning av njurfunktion är det viktigt att använda samma metod som använts vid framtagande av doseringsrekommendationen. Annars finns risk för feldosering.

En forskargrupp har undersökt vilken algoritm som doseringarna i Fass grundar sig på. Vanligast var kreatininclearance eller Cockcroft Gault i mL/min (i sammanlagt 80 procent av fallen). Andra beräkningsmetoder bör inte användas som underlag för dosering av de läkemedlen tills jämförande studier mellan njurfunktionsmetoderna är genomförda anser forskarna.

I kliniken används vanligen S/P-kreatinin för att analysera njurfunktionen. Framförallt hos äldre kan det ge en felaktig bild eftersom produktion och utsöndring av kreatinin minskar med stigande ålder, två faktorer som tar ut varandra. Ett normalt P-kreatinin värde kan tolkas som normal njurfunktion och leda till överbehandling och onödiga biverkningar.

Diskussion pågår om nya förbättrade metoder ska införas i Sverige som cystatin C eller den i USA använda MDRD-formeln (Modification of Diet in renal Disease). Den senare tar dock inte hänsyn till vikten, vilket kan leda till feldoseringar, framförallt överdosering.

-Vi varnar för att använda metoden för patienter över 70 år samt små kvinnor med liten muskelmassa, säger Anders Helldén vid avdelningen för klinisk farmakologi på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.


Siv Martini Källa
Helldén A, Bergman U, Hentschke M,Odar-Cederlöf I. På vilken njurfunktionsalgoritm baseras läkemedelsdosering i Fass för renalt utsöndrade läkemedel. Poster på Svenska läkaresällskapets rikssstämma 2008-11-25. Abstrakt

Uppdaterad: 2008-12-02

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.