Läkemedel – kvalitet

Seminariet som hölls den 12 mars redovisar primärvårdens kvalitetsarbete, läkemedelsstrategin, biverkningar och kostnadsansvar.

Inledning: Stig Nyman, landstingsråd (kd)
Moderator: Henrik Almkvist, chefläkare, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, medicinska ledningsstaben

Föreläsarnas föredrag med OH-bilder är i pdf-format.

Sammanfattning av seminariet: Några perspektiv på kvalitetsutveckling för läkemedelsförskrivning, kostnadsansvar och patientsäkerhet
Catarina Andersson Forsman, hälso- och sjukvårdsdirektör

Ger ekonomiska incitament i läkemedelsarbetet önskade effekter?
Åke Pehrsson, läkemedelshandläggare, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Läkemedelskvalitetsbokslut 2006 och 2007
Maria Juhasz Haverinen, apotekare, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Förskrivarnas syn på kvalitetsbokslut
Anikó Vég, med dr, utredare, Maria Edlert, utredare, Läkemedelscentrum

Om biverkningar och biverkningsrapportering
Ulf Bergman, professor, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset

Erfarenheter av ett lokalt kvalitetsarbete med läkemedel
Anna-Maria Undeman, verksamhetschef, Edsbergs husläkarmottagning, Kjell Nyman, distriktsläkare, kvalitetsansvarig, Lisebergs vårdscentral

Vad säger läkemedelsstrategin 2008-2012 om ökat kostnadsansvar och kvalitet i förskrivningen
Gunilla Thörnwall Bergendahl, läkemedelssamordnare, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Nationella och internationella utblickar kring kostnadsansvar och kvalitetsbokslut
Björn Wettermark, med dr, apotekare, Läkemedelscentrum

Läkemedelskommittéernas arbete för stöd till förskrivarna
Eva Andersén Karlsson, ordförande i Södra läkemedelskommittén, docent, överläkare, SödersjukhusetUppdaterad: 2008-04-03

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.