<font color="#006699">Riksstämman:</font>Information till allmänheten viktigt för att minska användning av sömnmedel - Janusinfo

Riksstämman: Information till allmänheten viktigt för att minska användning av sömnmedel


Sömnmedel har endast indikationen korttidsbehandling. Trots detta används de ofta av äldre under åratal till priset av biverkningar. Samtidigt visar studier att kognitiv beteendeterapi har bättre långtidseffekter på sömnsvårigheter än läkemedel.
– Nya studier visar att sömnmedel inte är så harmlösa, säger Åke Schwan, läkemedelskommittén i Uppsala län.

I en metaanalys publicerad i BMJ 2005 konstaterades att dagtrötthet är tre-fyra gånger vanligare och negativ kognitiv påverkan fyra-fem gånger vanligare bland sömnmedelsanvändare äldre än 60 år. Effekten av preparaten på sömnen var visserligen statistiskt signifikant i analysen men liten.

Enligt en undersökning av stiftelsen NEPI upplever också så många som 50 procent som får förnyade recept på sömnmedel att de är beroende.

Ytterligare ett problem är att substanserna kan vara skadliga för miljön.

Åke Schwan anser att den högre förbrukningen av sömnmedel bland äldre hänger ihop med att gamla inte får information om hur sömnmönstret ändrar sig med åldern. Istället försöker de uppnå något som inte går med sömnmedel.

– Många äldre oroar sig för att sova fel. Äldre har ett annat sömnmönster med ytligare sömn och fler uppvaknanden. Det är kanske bättre att gå upp då och ta tid för reflektion. Det viktigaste är att inte vara dagtrött, säger Åke Schwan.

Det är sällan läkarna tar initiativ till förlängd behandling med sömnmedel. Istället är det patienterna som önskar fortsätta. Efter kampanjer riktade mot allmänheten har förskrivningen av sömnmedel minskat rejält både i Uppsala och i Jönköping .

Trots att många äldre har haft insomnia i många år brukar det gå ganska bra och lätt att sluta med läkemedlen, enligt Åke Schwans erfarenhet.

– Det är ju ingen missbrukargrupp, säger han.

Terapi bättre än zopiklon
Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat god effekt på sömnproblem. Bland annat har en randomiserad studie publicerad i JAMA förra året visat på fördelar med KBT jämfört med zopiklon. KBT förbättrade sömnproblemen signifikant mätt med tre av fyra sömnparametrar. Zopiklon skiljde sig däremot inte från placebo för de flesta mätparametrarna. Behandlingen pågick under sex veckor.

Under KBT-behandling utbildas patienterna om sömn enligt en ”sömnformel”. De får lära sig att sömnen beror på hur lång tid de har varit vakna, vilken tid på dygnet det är och på hur hög stress- och aktiveringsnivån är.

Patienterna får uppgifter utifrån ”sömnformeln”, till exempel att inte ligga för länge i sängen, begränsa tupplurar och sova på regelbundna tider. En del får rådet att ”schemalägga sin oro” till en viss tid på eftermiddagen för att den inte ska störa nattsömnen.

– Det gäller att konkretisera sömnproblemet och hur det går att påverka, säger Marie Söderström, psykolog och doktorand vid Karolinska institutet.

Hos en del äldre är det största problemet att de har gått igenom svåra livstrauman.

- KBT har evidens även för trauman men det krävs då att man går in på de händelserna. Troligen skulle KBT ge positiva resultat men fler kontakter skulle behövas, säger Marie Söderström.

– Många anger iatrogena orsaker till att de använder sömnmedel. De har till exempel börjat efter ett trauma och blir sedan fast, säger Sven-Olof Lindahl, läkemedelskommittén i Jönköpings län.

Ulrika Nörby


Källa
Att sova eller inte sova på äldre dar – nya rön om sömnmedel och icke-farmakologisk behandling. Symposium på Svenska läkaresällskapets riksstämma, den 28 november 2007. Sammanfattning »

Uppdaterad: 2007-11-29

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.