Läkemedelsuppföljning

Läkemedelsstatistik för uppföljning av läkemedelsanvändningen i Stockholms län finns tillgängligt via Läkemedelsuppföljning; en del av SLL:s gemensamma uppföljningsportal. Statistiken nås via internet. Du som arbetar inom SLL kan med fördel använda intranät-versionen, som erbjuder bättre prestanda.

Till intranätversionen »

Till internetversionen »

Läkemedelsuppföljning består av ett antal rapporter som bygger på apotekens försäljningsdata. Uppgifter om den totala läkemedelskonsumtionen i Stockholms län mot recept eller rekvisition är tillgängliga för alla.

För att kunna se verksamhetsspecifik statistik krävs personlig inloggning. Ansök om användarkonto här »

Läkemedelsuppföljning drivs av Enheten för Analys & Utvärdering vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting. Vid frågor kontakta oss via lakemedelsstatistik.hsf@sll.se.


För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.