Om du har problem att läsa detta utskick, var god klicka här

Infektioner och antibiotika i nya numret av Evidens

Luftvägsinfektioner är den vanligaste orsaken till att barn söker primärvård och akutsjukvård. Att ställa diagnos vid infektion är en utmaning och vid behandling är det bra att börja smalt, följa det kliniska förloppet och byta till bredare antibiotika bara om det behövs.


Det skriver Malin Ryd Rinder, överläkare Akutsjukvård Barn, Karolinska universitetssjukhuset. Läs hennes behandlingsråd vid vanliga barninfektioner som till exempel otit, tonsillit och impetigo i Evidens.Malin Ryd Rinder om infektioner och antibiotika hos barn. Foto Karin Nordin.

Malin Ryd Rinder, Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för infektionssjukdomar.

 

Dödsfallen på grund av infektioner hos barn har minskat dramatiskt. Möt Margareta Eriksson, docent och överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, som ger ett perspektiv på sina 50 år i barnsjukvården.

 

Mindre antibiotika gav inte fler komplikationer

Den utveckling som skett mot mer rationell användning av luftvägsantibiotika i Stockholms län har inte resulterat i ökad förekomst av ovanliga bakteriella komplikationer. Vi kan lita på och följa aktuella rekommendationer från Kloka Listan och Strama, summerar distriktsläkare, infektionsläkare och öron-, näs- och halsläkare i ett referat av en ny studie i Evidens.Samarbete mellan professioner ger säkra rekommendationer. Foto Anna Molander.

Christer Norman, Anders Ternhag och Anna Granath.


Stor variation i antibiotikaförskrivning

De senaste 12 månaderna hämtade invånarna i Stockholms län ut 334 antibiotikarecept per 1 000 invånare. Målet är 250 recept. Mer om de insatser som görs för att minska antibiotikaförskrivningen i Evidens.

 

Kloka råd

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för infektionssjukdomar ger flera rekommendationer om diagnostisering och behandling av bland annat bronkit, halsfluss, otit och urinvägsinfektioner i Evidens.

 

Dessutom i Evidens: Statiner ger minskad hjärtkärlrisk

Statiner är bland de bästa läkemedel vi har för mindre än en krona per dag, skriver Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hjärt-kärlsjukdomar. Experterna ger rekommendationer om hur muskelbiverkningar till följd av statiner kan hanteras.

 

Läs Evidens från Stockholms läns läkemedelskommitté, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

 

Du hittar den här.

 

 Evidens nr 5, 2017. Tema infektioner och antibiotika. Statiner.


Det går också bra att beställa pappersutgåvan med ett mejl till lakemedelskommitten@sll.se

Trevlig läsning!

Karin Nordin, chefredaktör


Klicka här om du vill avsluta din prenumeration