Om du har problem att läsa detta utskick, var god klicka här

Evidens om rekommendationerna i Kloka Listan

Nya numret av Evidens ger dig nyheterna i Kloka Listan, bland annat om rekommendationerna vid diabetes typ 2, osteoporos, smärta och rosacea.


I år kommer diabetesläkemedlet empagliflozin (Jardiance) in på Kloka Listan som tillägg till metformin vid diabetes typ 2 och manifest hjärtkärlsjukdom. Även liraglutid (Victoza) som finns med på Kloka Listan sedan förra året rekommenderas vid samma situation. Mer om hur läkemedlen ska användas finns i Evidens.

 

Pontus Curman, överläkare och ledamot i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för endokrinologiska och metabola sjukdomar, om hur empagliflozin och liraglutid kan användas.


Smärta

Läkemedel har begränsad effekt vid neuropatisk smärta. Knappt hälften av de som behandlas får smärtlindring.

 

- Målet med läkemedelsbehandlingen är smärtreduktion och inte smärtfrihet, säger Nanna de Rezende Strander, bitr överläkare och ledamot i expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar, i Evidens. I år finns läkemedlet duloxetin med på Kloka Listan som ett alternativ i andra hand.

 


Nanna de Rezende Strander.


Förskrivningen av beroendeframkallande opioider vid smärta är för hög i länet och det är en oroande trend att användningen av läkemedlet oxikodon ökar. Oxikodon kan vara mer beroendeframkallande än morfin. Evidens och Kloka Listan förtydligar hur smärtläkemedlen kan användas och hur användningen ser ut idag i Stockholm.

 

Preventivmedel, rosacea och osteoporos

Långverkande metoder som spiral och p-stav ger det mest effektiva skyddet mot graviditet. Trenden är nu att fler kvinnor använder långverkande metoder medan p-piller minskar som preventivmetod. Mer om vilka spiraler som rekommenderas i Evidens.

 

Möjligheterna att behandla svår rosacea ökar med läkemedlet ivermektin (Soolantra) på Kloka Listan.

 

Alendronat och vitamin D3 finns sedan tidigare på Kloka Listan vid osteoporos. Ny lyfts det nya förpackningsalternativet Tridepos fram, för att underlätta för patienter att ta sina läkemedel på rätt sätt.

 

Jämlik vård

Hur jämställd är strokevården? Strokeexperten Mia von Euler, ger svar i Evidens.

 

Var uppmärksam på könsstympning hos kvinnor som söker för upprepade urinvägsinfektioner. Kvinnlig omskärelse ska registreras i journalen.

 

Detta och mycket mer i Evidens medicin och läkemedel som ges ut av Stockholms läns läkemedelskommitté, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Du hittar den här.

 

Evidens nr 1, 2018. Tema Kloka Listan.


Det går också bra att beställa pappersutgåvan med ett mejl till lakemedelskommitten@sll.se

Trevlig läsning!

Karin Nordin, chefredaktör


Klicka här om du vill avsluta din prenumeration