Hjälp oss att utveckla tjänsterna om läkemedel vid graviditet och amning

Är du barnmorska/sjuksköterska eller läkare och vill vara med och utveckla tjänsterna ”Läkemedel och fosterpåverkan” och/eller ”Läkemedel och amning”, som finns tillgängliga här på Janusinfo? Då är du välkommen att delta i en workshop, där gränssnitt och funktioner ska diskuteras.

Tjänsterna ska nu även bli tillgängliga i journalsystemen via läkemedelsmodulen Janusfönster och där ersätta nuvarande graviditets/amningsinformation, som kommer från Fass. För att testa våra idéer och kunna få kreativ feedback har vi nu särskilt behov av barnläkare, gynekolog, neonatolog, allmänläkare, barnmorska samt barnsjuksköterska.

Låter det intressant och roligt anmäler du ditt intresse till e-tjanster@sll.se. Välj område och datum som passar dig bäst:
Läkemedel och fosterpåverkan den 2 maj 2012
kl 14.00–16.00.

Läkemedel och amning den 22 maj 2012 kl 14.00–16.30.

Ekonomisk ersättning till klinik/vårdenhet kan erbjudas för arbetstiden.

Tack på förhand och välkommen!


Uppdaterad: 2012-03-28

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se