Informationsmaterial

Här kan du beställa våra olika broschyrer via e-post.

I beställningen anger du namn och leverensadress samt hur många exemplar du vill ha.

Miljöklassificerade läkemedel kan även beställas med lådställ. Ange då om det ska vara med eller utan broschyrer.

Kloka Listan 2016

Kloka Listan

Beställ via e-post
klokalistan@sll.se

I pdf-format
Kloka Listan 

Kloka Listan – för patienter

Miljöklassificerade läkemedel 2014

Miljöklassificerade läkemedel

Beställ via e-post
klokalistan@sll.se

Broschyren i pdf-format

Broschyren i pdf-format på engelska

Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Beställ via e-post
broschyrer@medicarrier.sll.se

Broschyren i pdf-format

Bakgrundsmaterial

Karta över inhalatorer

Översikt över inhalatorer vid astma och KOL, inklusive Kloka Listan-rekommendation.

Ladda ner pdf

Information om beställning av demonstrationsmaterial, exempelvis inhalatorer och andningsbehållare, vid astma och KOL kan du få genom att maila till janusredaktionen@sll.se.

Alkohol. Riskbruk, skadligt bruk och beroende - lathund

Alkohol. Riskbruk, skadligt bruk och beroende – lathund

Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning@­sll.se

Broschyren i pdf-format

Film: Hjälp med samtal om alkohol

Äldre och läkemedel - lathund

Äldre och läkemedel – lathund

Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning@­sll.se

Broschyren i pdf-format

Läkemedelsgenomgång - checklista

Läkemedelsgenomgång – checklista

Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning@­sll.se

Broschyren i pdf-format

Antikoagulantia­behandling vid förmaks­flimmer - lathund

Antikoagulantia­behandling vid förmaks­flimmer – lathund

Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning@­sll.se

Broschyren i pdf-format

Orala antitrombotiska läkemedel

Orala antitrombotiska läkemedel

Broschyren i pdf-format

Lathund för utskrift av häfte 

Stockholms läns läkemedelskommitté

Stockholms läns läkemedelskommitté – För en klok läkemedelsanvändning

Beställ via e-post
lakemedelskommitten@­sll.se

Broschyren i pdf-format

Läkemedelsboken 2014

Läkemedelsboken 2014

Beställ via e-post
klokalistan@sll.se

Till webbversionen

Broschyr: Sfinx interaktionstjänst

Sfinx interaktionstjänst

Broschyren i pdf-format

Broschyr: Läkemedel och amning

Läkemedel och amning

Broschyren i pdf-format

Broschyr: Kön, genus och läkemedel

Kön, genus och läkemedel

Broschyren i pdf-format

Broschyr: NjuRen

NjuRen

Broschyren i pdf-format

Broschyr: Läkemedel och foster­påverkan

Läkemedel och foster­påverkan

Broschyren i pdf-format

Broschyr om äldreknappen

Äldreknappen

Broschyren i pdf-format

Dosförpackade läkemedel inom Stockholms län

Dosförpackade läkemedel inom Stockholms län

Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning@­sll.se

Broschyren i pdf-format

Läkemedels­genomgångar

Läkemedels­genomgångar

Affischen i pdf-format

Patientinformation

Broschyr: Hypertoni

Högt blodtryck – hypertoni

Beställ via e-post
broschyrer@medicarrier.sll.se

Broschyren i pdf-format

Broschyr: Läkemedel och amning

Läkemedel och amning

Broschyren i pdf-format

Broschyr: Värt att veta om alkohol och din hälsa

Värt att veta om alkohol och din hälsa

Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning@­sll.se

Broschyren i pdf-format

Broschyr: Har ditt barn feber, hosta, halsont eller öronvärk?

Har ditt barn feber, hosta, halsont eller öronvärk?

Beställ via e-post
broschyrer@­medicarrier.sll.se

Broschyren i pdf-format

Broschyr: Värt att veta om din sömn och sömnbesvär

Värt att veta om din sömn och sömnbesvär

Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning@­sll.se

Broschyren i pdf-format

Till dig som medicinerar med metformin

Broschyren i pdf-format

Ta hand om dina fötter - Egenvård vid diabetes

Ta hand om dina fötter

Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning@­sll.se

Broschyren i pdf-format

Till dig som har typ 2-diabetes

Till dig som har typ 2-diabetes

Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning@­sll.se

Broschyren i pdf-format

Bra mat vid typ 2-diabetes

Bra mat vid typ 2-diabetes

Broschyren i pdf-format

Råd vid behandling av blefarit

Broschyren i pdf-format

Det torra ögat

Det torra ögat

Beställ via e-post
broschyrer@­medicarrier.sll.se

Broschyren i pdf-format

Glaukom

Glaukom

Beställ via e-post
broschyrer@­medicarrier.sll.se

Broschyren i pdf-format

Varför byter apoteken ut dina läkemedel?

Varför byter apoteken ut dina läkemedel?

Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning@­sll.se

Broschyren i pdf-format