Förstoppning

Hitta i sidan

  Vad bör behandlas

  Förstoppning är vanligt hos äldre och inte minst inom palliativ vård. Den viktigaste principen är att obstipation inte ska leda till ett obehag och lidande.

  Icke-farmakologisk behandling

  Starta med icke-farmakologisk terapi till exempel fiberrik kost. Detta förutsätter att patienten samtidigt får i sig tillräckligt med vätska. Hos patienter med förstoppning är det viktigt med ett normalt vätskeintag, det finns dock inget stöd för att ett överintag av vätska har en positiv effekt.  Se över läkemedelsbehandling som kan orsaka förstoppning. Fysisk aktivitet efter förmåga.

  Vilka läkemedel bör användas

  I första hand – även för långtidsbruk

  laktulos Laktulos …, Duphalac

  Färdig beredning i liten volym, lätt att svälja.

  I andra hand
  Osmotiskt verkande medel

  makrogol   + elektrolyter Lacrofarm, Laxido, Laxiriva, Movicol, Moxalole, Omnicol 

  Bulkmedel

  ispaghula   Vi-Siblin
  Vi-Siblin S
  sterkuliagummi     Inolaxol

  Om patienten redan har välfungerande behandling med bulkmedel kan den behandlingen fortsätta. 

  Tilläggsbehandling vid behov
  Peristaltikstimulerande läkemedel (till exempel natriumpikosulfat,) kan användas som tilläggsbehandling vid svårbehandlad obstipation.  

  laurylsulfat   Microlax
  natriumpikosulfat   Cilaxoral


  Vilka läkemedel/kombinationer bör användas med försiktighet/undvikas

  Risker med laxantiaterapi är bland annat att elektrolytrubbningar och vätskeretention kan uppkomma.

  Bulkmedel ska inte användas som laxermedel under behandling med opioider till exempel under palliativ fas på grund av risk för ileus.

  Exempel på läkemedel/läkemedelsgrupper med stor risk för förstoppning är tvåvärt järn i tablettform, opioider, verapamil, klozapin och andra läkemedel med antikolinerga effekter.

  När/hur avsluta läkemedelsbehandling

  Utvärdera alltid effekten av laxantia och ändra/avsluta behandlingen om utebliven effekt eller biverkningar. Om mekaniskt hinder eller paralys föreligger är det inte lämpligt att ge laxantia. Det finns inga belägg för att dessa läkemedel i sig kan ge fysiologiska reboundfenomen i form av obstipation och de behöver därför inte utsättas gradvis.

  Referenser/länkar

  Örebro läns landsting. Vårdriktlinjer – palliativ medicin: Förstoppning

  Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017

  Gallegos-Orozco JF, Foxx-Orenstein AE, Sterler SM, Stoa JM. Chronic constipation in the elderly. Am J Gastroenterol. 2012 Jan;107(1):18-25. PubMed


  Uppdaterad: 2018-03-06

  Hitta i sidan

   För frågor och tips till oss:
   janusredaktionen.hsf@sll.se

   Läkemedels­­rekommendationerna baseras på Kloka Listan 2018.