Förstoppning

Hitta i sidan

  Vad bör behandlas

  Förstoppning är vanligt hos äldre och inte minst inom palliativ vård. Den viktigaste principen är att obstipation inte ska leda till ett obehag och lidande.


  Icke-farmakologisk behandling

  Starta med icke-farmakologisk terapi till exempel fiberrik kost. Se över läkemedelsbehandling som kan orsaka förstoppning.


  Vilka läkemedel bör användas

  I första hand – även för långtidsbruk

  ispaghula   Vi-Siblin
  Vi-Siblin S
  laktulos Laktulos …, Duphalac
  sterkuliagummi     Inolaxol

  Det är individuellt hur smaken tolereras – pröva olika.

  I andra hand

  makrogol   + elektrolyter Lacrofarm, Laxido, Laxiriva, Movicol, Moxalole, Omnicol 

  Tilläggsbehandling vid behov
  Peristaltikstimulerande läkemedel (till exempel natriumpikosulfat,) kan användas som tilläggsbehandling vid svårbehandlad obstipation.  

  laurylsulfat   Microlax
  natriumpikosulfat   Cilaxoral
   


  Vilka läkemedel/kombinationer bör användas med försiktigthet/undvikas

  Risker med laxantiaterapi är bland annat att elektrolytrubbningar och vätskeretention kan uppkomma.

  Bulkmedel ska inte användas som laxermedel under behandling med opioider till exempel under palliativ fas pga. risk för ileus.

  Exempel på läkemedel/läkemedelsgrupper med stor risk för förstoppning är tvåvärt järn i tablettform, opioider, verapamil, klozapin och andra läkemedel med antikolinerga effekter.


  När/hur avsluta läkemedelsbehandling

  Utvärdera alltid effekten av laxantia och ändra/avsluta behandlingen om utebliven effekt eller biverkningar.


  Referenser/länkar

  Örebro läns landsting. Vårdriktlinjer – palliativ medicin: Förstoppning

  Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2010

  Gallegos-Orozco JF, Foxx-Orenstein AE, Sterler SM, Stoa JM. Chronic constipation in the elderly. Am J Gastroenterol. 2012 Jan;107(1):18-25. PubMed


  Uppdaterad: 2016-01-14

  Hitta i sidan

   För frågor och tips till oss:
   janusredaktionen.hsf@sll.se

   Läkemedels­­rekommendationerna baseras på Kloka Listan 2016