Kunskapsbank om underbehandling och ojämlik vård

I Stockholms läns landstings läkemedelsstrategi betonas vikten av att identifiera och agera mot underbehandling och ojämlik vård. Under 2014 görs en särskild satsning på att utveckla och implementera en process där Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd identifierar terapiområden där underbehandling och ojämlik vård är särskilt prioriterade att åtgärda.

Program: Workshop om underbehandling och ojämlik vård för och av Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråden. Tisdagen den 13 maj 2014

Underbehandling & jämlik läkemedelsanvändning
Björn Wettermark

Lästips

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2014-2015


Uppdaterad: 2014-08-27

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se