Läkemedelsprognos

Prognosrapporten har från och med 2017 fått en annan årscykel för att bättre passa in i landstingets övriga planering rörande läkemedel. Siffrorna ska vara klara före sommaren och rapporten ska publiceras efter sommaren. Rapporten kommer som tidigare att omfatta en analys av kostnadsutvecklingen för läkemedel i Stockholms läns landsting och en bedömning av förväntade konsekvenser av nya behandlingsrekommendationer, förmånsbegränsningar, patentutgångar samt introduktion av nya läkemedel och vidgade indikationer för befintliga läkemedel.

I rapporten kommer utvecklingen som tidigare att redovisas per terapiområde, läkemedel i pipeline synliggörs och rapporten redogör resonemanget om olika potentiella patientpopulationer med mera. Rapporten innehåller också en utförlig metodbeskrivning för prognosarbetet.

Prognosrapporten tas fram av tjänstemän vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen på uppdrag av Stockholms läns läkemedelskommitté och i samverkan med läkemedelskommitténs expertråd.

Till prognosrapporterna » 

Kontakt
Marie Persson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
E-post: marie.e.persson@sll.se


Uppdaterad: 2017-06-26

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Relaterat