Kontakta Stockholms läns läkemedelskommitté

Postadress:
Stockholms läns läkemedelskommitté
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 17533
118 91 Stockholm

E-post:
lakemedelskommitten.hsf@sll.se
 Kristina Ateva. Foto Karin Nordin.
Farmaceutisk sekreterare
Kristina Ateva
Leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
08-123 140 24
kristina.ateva@sll.se


Rickard Malmström. Foto Anna Molander.


Ordförande
Gerd Lärfars
Docent, enhetschef
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen


Rickard Malmström. Foto Anna Molander.


Vice ordförande
Rickard Malmström
Docent, överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset 
Övriga ledamöter i Stockholms läns läkemedelskommitté finns här »

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se